Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Boliviaans geld voor Nederlands ontwikkelingswerk

Verrassende nieuwe samenwerking van ICCO

Datum : 03/12/2018
Auteur : Jos van der Panne
Land : Bolivia

Boliviaans geld voor Nederlands ontwikkelingswerk

Nederlandse ontwikkelingsorganisaties staan onder grote financiële druk. Een organisatie als ICCO heeft daardoor veel van haar werk in Latijns Amerika moeten beëindigen. De zoektocht naar nieuwe financieringsbronnen leidde echter ook tot een verrassende nieuwe samenwerking. 

Nederlandse ontwikkelingsorganisaties staan onder sterke financiële druk. Met name sinds het gedoogkabinet Rutte 1 is er veel op ontwikkelingssamenwerking bezuinigd. Ook bij ontwikkelingsorganisatie ICCO kwamen de klappen hard aan. Ontving ICCO in 2012 nog 87 miljoen euro overheidssubsidie, in 2016 was dat gedaald tot net boven de 20 miljoen euro. Bij Novib en Hivos kwamen de klappen relatief minder hard aan; Novib’s inkomsten uit subsidies daalden van 82 naar 79 miljoen en die van Hivos van 97 naar 79 miljoen euro in dezelfde periode. Voor ICCO betekende het dat zij in een regio als Latijns-Amerika maar liefst 50 procent van haar projecten moest beëindigen. Hiermee kwam in veel gevallen een einde aan decennialang bestaande relaties met organisaties uit het maatschappelijk middenveld.

De bezuinigingen leidden noodgedwongen tot creativiteit bij het zoeken van nieuwe financieringsbronnen, met soms verrassende resultaten. Een bijzonder voorbeeld hiervan is de samenwerking in Bolivia tussen ICCO en COBOCE, een producent van onder andere cement. COBOCE is de grootste industriële coöperatie van Bolivia met een jaarwinst van tussen de drie en vier miljoen dollar (2,6 à 3,5 miljoen euro).

 

Aanleiding voor de samenwerking is dat COBOCE, net als alle Boliviaanse coöperaties, sinds 2013 wettelijk verplicht is elk jaar minimaal 5 procent van haar jaarwinst aan maatschappelijk verantwoorde ondernemingsactiviteiten te besteden. Probleem is echter dat bij veel Boliviaanse coöperaties de kennis op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ontbreekt, zo ook bij COBOCE. ICCO, bekend in Bolivia om onder andere succesvolle MVO-projecten als het opzetten van kookscholen voor kansarme jongeren, sprong in dat kennisgat. Het leidde in 2015 tot een samenwerkingsovereenkomst tussen COBOCE en ICCO ter waarde van 900.000 dollar. Voor dat geld wordt onder andere een kookschool annex kantine bij de cementfabriek opgezet. Leerling-koks, voornamelijk vrouwen uit de omgeving van de fabriek, leren hier gezonder kantinevoedsel met Boliviaanse ingrediënten koken. De hoop is dat het percentage obesitas onder de werknemers, nu liefst zo’n 72 procent, hierdoor flink zal dalen.

Financiële kansen

Een ander door COBOCE gefinancierd en door ICCO uitgevoerd project is de ondersteuning van een boerencoöperatie, bestaande uit vooral vrouwen, bij de productie, afzet en verwerking van melk. Een typisch ontwikkelingssamenwerkingsproject dat eerder ongetwijfeld met Nederlands geld was gefinancierd. Nu dus Boliviaans geld voor een Nederlandse organisatie om in Bolivia aan haar doelstellingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking te werken. Doelstellingen waaraan ICCO in Bolivia voornamelijk met medewerkers uit de regio werkt, want in Bolivia is alleen de regiodirecteur nog Nederlands.

De vraag is wat deze verschuiving van de herkomst van financiële ondersteuning betekent voor een organisatie als ICCO. Ontwikkelt de organisatie zich in de richting van een internationaal opererend managementadviesbureau op het gebied van ontwikkelingswerk met een steeds lossere band met Nederland? Op termijn wellicht, maar helemaal zonder Nederlandse financiering zal het voorlopig toch niet gaan. De belangrijkste constatering is op dit moment daarom dat de decennialange investering in kennisopbouw in ontwikkelingslanden zoals Bolivia op waarde wordt geschat. Behalve voldoening geeft dat ook financiële kansen aan organisaties als ICCO om hun activiteiten voort te zetten als Nederlands financiering nog verder onder druk komt te staan.

Bron : CBF, CICOPA, COBOCE
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug