Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Kadhafi's Latijns-Amerikaanse vrienden

Datum : 03/03/2011
Auteur : Jan de Kievid
Land : Venezuela

Kadhafi's Latijns-Amerikaanse vrienden

Niet alleen veel Europese landen en de Verenigde Staten hebben tonnen boter op hun hoofd in hun contacten met Arabische dictators. Dat geldt ook voor veel Latijns-Amerikaanse landen en leiders, die het moeilijk vinden om afstand te nemen van Kadhafi en ondubbelzinnig de moorden op de Libische burgerbevolking te veroordelen.

Sinds zijn staatsgreep in 1969 had Kadhafi bij delen van Latijns-Amerikaans links een grote reputatie opgebouwd als revolutionaire strijder tegen het imperialisme. Hij was wel wat apart, maar ook excentriek en fascinerend: tegelijkertijd lokaal en kosmopoliet, traditioneel en vernieuwend. Heel anders dan autocraten als de verdreven Mubarak in Egypte en Ben Alí in Tunesië, die allesbehalve aansprekende revolutionairen waren, en weinig sympathie bij Latijns-Amerikaans links opriepen.

Vandaar Kadhafi’s jarenlange vriendschap met het Cubaanse bewind, de goede betrekkingen met de Sandinisten die in 1979 dictator Somoza verjoegen en de laatste jaren vooral met de Venezolaanse president Hugo Chávez. Volgens León Barre van de UNAM, de belangrijkste universiteit van Mexico, heeft Kadhafi het afgelopen decennium via zijn ‘Stichting voor de Mensenrechten’ 250 miljoen dollar toegestopt aan revolutionaire leiders over de hele wereld. In 2000 zou de Boliviaanse leider (sinds 2006) president Evo Morales geld hebben gekregen, in 2002 Fidel Castro, in 2004 Hugo Chávez en in 2009 de Nicaraguaanse president Daniel Ortega.

Eredoctoraat

Veel meer of minder linkse leiders hebben afgelopen decennia Kadhafi in Tripoli bezocht. Onder hen de Argentijnse president Cristina de Kirchner, die in november 2008 door de Libische dictator in zijn tent bij Tripoli werd ontvangen. Cristina sprak hem toe: “Net als de leider van de Libische natie, zijn wij al vanaf heel jong politiek actief geworden, en hebben we zeer sterke ideeën en overtuigingen omarmd, waarbij we de status quo ter discussie stellen.” Zij liet zich bij die gelegenheid ook lovend uit over Mubarak en Ben Alí.
Hugo Chávez bezocht Libië minstens zes keer en in 2009 werd Kadhafi ontvangen in Venezuela. Volgens de BBC overhandigde Chávez bij een van zijn bezoeken aan Kadhafi een replica van het zwaard van Bolívar: "Wat Bolívar voor ons is, is Kadhafi voor het Libische volk." De president, die al jaren blijk geeft weinig verstand te hebben van economie, werd door Kadhafi beloond met een eredoctoraat in dat vak. Toen Kadhafi door de opstand in de problemen kwam, ging even het gerucht dat hij naar zijn vriend Chávez in Venezuela was gevlucht. 

Chávez, Fidel Castro en Ortega steunen allemaal Kadhafi nog. Dat heeft bij de eerste twee veel te maken met hun anti-imperialistische opstelling, in het bijzonder hun houding tegenover de Verenigde Staten. Zij keren zich nadrukkelijk tegen een militaire invasie van de VS of de NAVO die volgens hen ophanden zou zijn. Ook menen zij dat de media een verkeerd beeld geven en overdrijven over wat er in Libië aan de hand is. Volgens Chávez is er een “leugencampagne opzet, net zoals dat al sinds tijden tegen Venezuela het geval is.” Chávez wil ook geen ‘lafaard’ zijn die een vriend in de steek laat, zonder dat hij precies weet wat er in Libië gebeurt. Hij zegt zich nu in te zetten voor een politieke oplossing van het conflict.

De regeringen van onder andere Brazilië, Chili en Peru hebben wel expliciet het geweld van Kadhafi tegen de burgerbevolking veroordeeld.

Bron : El Mostrador (Chili), La Nación (Chili), Wereldomroep
Bookmark and Share


Terug