Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Milieu & Natuur

Na de ramp in Japan

Discussie over kerncentrales laait op in Chili

Datum : 18/03/2011
Auteur : Jan de Kievid
Land : Chili

Na de ramp in Japan

“Kernenergiecentrales moeten in Chili, het meest aardbevingsgevoelige land ter wereld, worden afgewezen, na de ramp die we pas in Japan hebben meegemaakt”, stelt de linkse Chileense senator Alejandro Navarro. Hij maakt zich zorgen over de onderhandelingen die de rechtse regering van president Sebastian Piñera voert over kernenergie. Het gaat om stille onderhandelingen, van het soort dat Piñera gewend is uit zijn vorige leven als ondernemer. Mogelijk wordt vandaag, 18 maart, een verdrag tussen de Verenigde Staten en Chili over nucleaire samenwerking gesloten. Daarnaast dienen Franse en Russische bedrijven zich al jaren aan om in Chili kerncentrales te bouwen.

De Russen vinden het vervelend dat Piñera zegt niet van plan te zijn binnen zijn ambtsperiode – nog drie jaar – een definitief besluit te nemen. Ze vinden Chili “politiek niet rijp”, en denken erover hun activiteiten in Chili misschien op te schorten. Van het parlementslid van de extreemrechtse regeringspartij UDI, Juan Lobos, mag er best meer haast gemaakt worden, want volgens hem heeft Chili kernenergie nodig voor z’n ontwikkeling.

Onbetaalbaar

In de milieubeweging denkt men daar heel anders over. Er moet juist gezocht worden naar verschillende en minder risicovolle energiebronnen. De gevaren van kernenergie zijn veel te groot. De recente aardbeving in Japan had een kracht van 9,1 graden op de schaal van Richter. De grote Chileense aardbeving van februari 2010 scoorde ook hoog (8,8) en de zwaarste ooit gemeten aardbeving (9,6) sloeg ook in Chili toe, in 1960. Die beving veroorzaakte een tsunami die twee dagen later in Japan nog 800 dodelijke slachtoffers maakte.

Volgens Flavia Liberona van de stichting Terram zou een aardbeving als in Japan nog ernstiger gevolgen hebben gehad in Chili, omdat “we allemaal weten dat de bouwtechnieken, de voorbereiding van de burgers en de veiligheidsmaatregelen in Japan veel beter zijn.” Toch was de antiseismische infrastructuur van de centrale van Fukushima maar berekend op maximaal 7, 2 op de schaal van Richter. De energiebedrijven vinden het onbetaalbaar en economisch niet verantwoord om centrales te bouwen die bestand zijn tegen schokken van boven de 9 graden. 

Twijfels

De Chileense milieubeweging vindt de zaak te belangrijk om aan de politici over te laten. De zaak moet uit de geheimzinnigheid worden gehaald en burgers moeten veel meer bij een openbare discussie worden betrokken. Sara Larraín, directeur van Chile Sustenable, stelt voor om een referendum over kernenergie te houden. Die mogelijkheid is in de Chileense grondwet opgenomen. In Europa zijn eerder zulke referenda gehouden. In 1987 stemden de Italianen tegen de ontwikkeling van kernenergie; daarna werden de vier bestaande centrales gesloten. Publiek debat leidde in Spanje in 2006 tot het afwijzen van de nucleaire optie en in 2006 besloot het Oostenrijkse parlement unaniem om z’n anti-kernenergiebeleid te handhaven.

De Chilenen wijzen erop dat in steeds meer ontwikkelde landen de twijfels aan het nut en de veiligheid van kernenergie toenemen. Dat zou voor Chili een teken moeten zijn om niet aan zo’n riskante onderneming te beginnen.

Bron : El Mostrador, La Nación (Chili), ARGENPRESS.info
Bookmark and Share


Terug