Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Passie voor onderwijs in Nicaragua

Datum : 29/06/2011
Auteur : Krijn Schramade
Land : Nicaragua

Passie voor onderwijs in Nicaragua

Granada, Nicaragua. Op bezoek in het prachtige toeristische centrum kom je ze tegen. De jonge straatverkopertjes en bedelaartjes, tijdens schooltijd. Moeten zij niet naar school? Beperkte toegang tot onderwijs en het vroegtijdig verlaten van school drijft ze de straat op. Nederland was tot voor kort sterk betrokken bij deze problematiek. De Nederlandse regering trekt er zijn handen van af, maar dat wil niet zeggen dat er geen Nederlandse betrokkenheid meer zal zijn.

De onderwijsbegroting van Nicaragua ligt met USD 233 miljoen in 2008 ongeveer op het gemiddelde van Latijns Amerika, en iets boven het gemiddelde van Midden-Amerika. De voortgang in het onderwijs stagneert echter op cruciale indicatoren en in sommige gevallen zijn ze zelfs verslechterd. Waar zit het probleem? Slechte kwaliteit en matige toegankelijkheid van onderwijs. De slechte kwaliteit komt grotendeels door het lage opleidingsniveau van leraren. In het basisonderwijs heeft 26 procent van de leerkrachten niet de vereiste opleiding. In het voortgezet onderwijs geldt dat voor 51 procent.

De huidige Nicaraguaanse regering heeft de schoolgelden afgeschaft en schoolmaaltijden worden gratis verstrekt. Onderwijs lijkt nu dus gratis. De toegankelijkheid van het onderwijs is ondanks de maatregelen nog ondermaats. In de praktijk is onderwijs voor de armen nog erg duur door de kosten van woordenboeken, vervoer en de verplichte schooluniformen.

Binnenkort stopt de Nederlandse regering met ontwikkelingssamenwerking in Nicaragua. Op het gebied van onderwijs was Nederland de grootste donor. Daar zal dus een flink gat vallen. Twee ondernemingen met een Nederlands tintje zijn al in dit gat gesprongen. Con Corazón en stichting Totoco dragen bij aan verbetering van zowel de kwaliteit van als de toegang tot onderwijs in Nicaragua.

Met het hart

Het door Nederlanders opgerichte Hotel Con Corazon in Granada is opgericht om een duurzame stroom middelen naar onderwijsprojecten te bewerkstelligen. Deze richten zich op leerlingen, ouders en leraren. Leerlingen krijgen (bij-)les in lezen, schrijven en rekenen en ze maken kans op beurzen voor vervolgstudies. Hiernaast krijgen ze ook voeding, schoenen en de verplichte uniformen. De ouders van de leerlingen worden erbij betrokken door huisbezoeken van leraren. De leraren leren het vak onderwijzer en krijgen de beschikking over de benodigde lesmaterialen.

Hans van Hal, manager van Hotel Con Corazón, vertelt enthousiast: “In onze visie is onderwijs het belangrijkste voor ontwikkeling.” Als je rondloopt in het hotel zie je die visie in vrijwel alles terug. Het hotel, de medewerkers, grote afbeeldingen van de projecten; alles ademt deze visie. Zo zijn er de medewerkers met blauwe shirtjes. Van Hal licht toe: “Zij geven in de middag bijles. Dit doen ze vier middagen per week. De vijfde middag gaan ze op huisbezoek, om de ouders erbij te betrekken. Ook het personeel zelf heeft de mogelijkheid om onderwijs te volgen. Als een werknemer een studie volgt, krijgt hij of zij 10 procent extra bruto loon.”

Bibliotheek

Een ander voorbeeld van Nederlandse betrokkenheid bij de ontwikkeling van onderwijs in Nicaragua is de in Nederland gevestigde stichting Totoco. Het echte werk vindt plaats in de kleine gemeenschap Balgue, op Isla Ometepe. Daar zijn Totoco Ecolodge en het Totoco Development Center te vinden. Voor het Development Center wordt geld ingezameld, bijvoorbeeld door giften, het geven van rondleidingen door de gemeenschap en verkoop van producten uit de gemeenschap, zoals sieraden.

Tijdens zo’n rondleiding kan Patricia Pillet, coördinator van het Development Center, je precies laten zien waar ze mee bezig zijn én hoe er concreet resultaat wordt behaald. Ze vertelt met passie: “Het ‘Paso por Paso’ project zorgt voor bijlessen. Werkloze leraren worden tegen concurrerend loon in dienst genomen om bijles te geven aan leerlingen. De deelnemende leraren worden getraind door een onderwijskundige, zodat zij genoeg materialen en ideeën hebben om de klas met enthousiasme les te geven.” Een ander project is ‘Window to the World’. In een jaar tijd is een bibliotheek opgezet met maar liefst 1400 boeken. Pillet: “Deze bibliotheek in het Mano Amigo Community Center biedt aan de lokale bevolking de mogelijkheid om boeken uit allerlei categorieën te lenen.” Een ander project - ‘On the Right Way’ - helpt studenten bij vervoer van en naar de universiteit.
Als één van de armste regio’s van Nicaragua komen concrete resultaten op het arme Isla Ometepe als geroepen.

Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug