Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Presidentsverkiezingen in de Dominicaanse Republiek

Strijd tussen de blancos en morados

Datum : 16/05/2012
Auteur : Frans Huber

Presidentsverkiezingen in de Dominicaanse Republiek

Op 20 mei vinden er in de Dominicaanse Republiek, een land met een kleine tien miljoen inwoners, presidentsverkiezingen plaats. Als geen van de kandidaten meer dan 50 procent van de stemmen haalt, volgt twee weken later de tweede, beslissende ronde. De verkiezingsrace zal vooral gaan tussen Hipólito Mejía van de PRD, de blancos, en Danilo Medina van de heersende PLD, de morados. Kandidaten van overige partijen spelen geen rol van betekenis. Veelal zijn ze allianties aangegaan met één van de twee grote partijen.

Mejía was al eerder (2000-2004) president, maar in 2004 verloor hij van PLD-kandidaat Leonel Fernández, de huidige president. Zijn verlies had Mejía voor een deel te danken aan het faillisement in 2003 van Baninter, destijds de grootste bank in de Dominicaanse Republiek. Dit faillissement was het gevolg van ongekende zelfverrijking en corruptie binnen de hoogste echelons van de bank. De processen hierover worden tot vandaag de dag nog gevoerd. De economie van het land is daarna volledig ingestort. Medina was in 2000 de verliezer van de verkiezingen; hij moest de winst laten aan Mejía.

Absolute meerderheid

Onder Fernández herstelde de economie zich snel. Dit herstel kwam echter niet ten goede aan de bevolking. Het was voornamelijk de elite die ervan profiteerde. De armoede onder het gros van de bevolking is hoog gebleven. Férnandez en de PLD, de morados, regeren nu acht jaar. De laatste jaren heeft de partij alle macht in handen, doordat ze een absolute meerderheid heeft in zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden. Daar komt bij dat, na een grondwetswijziging twee jaar geleden, alle leden van het Hooggerechtshof door de PLD konden worden benoemd. Alle belangrijke organen in het land worden nu door de partij gecontroleerd. Leonel Fernández keert niet terug als presidentskandidaat, maar voert wel volop campagne voor zijn partij. Bovendien gaat zijn echtgenote, Margarita Cedeño, op voor het vice-presidentschap.

Gelopen race

Het ziet er steeds meer naar uit dat de verkiezingen een gelopen race zijn. In bijna alle polls scoort Medina van de PLD inmiddels hoger dan Mejía. Tot voor kort leek het een nek aan nek race te worden en in het najaar van 2011 was de situatie nog omgekeerd; Mejía had, ondanks de machtspositie van de PLD, een comfortabele voorsprong. Die kwam voort uit onvrede onder de bevolking over de staat waarin het land verkeert na acht jaar PLD-bestuur. De werkloosheid is bijzonder hoog, vooral onder jongeren. De verschillen tussen arm en rijk zijn – nog steeds - extreem groot, ondanks forse economische groei. De kwaliteit van het onderwijs is abominabel. Nog geen 2 procent van het BNP wordt hieraan uitgegeven. Daarmee handelt de regering in strijd met de eigen grondwet. Deze vraagt om 4 procent. Veel boosheid is er ook over de snel groeiende criminaliteit en de gewelddadigheid die hier mee gepaard gaat. Daarnaast is er de groeiende omvang van de drugshandel en de kennelijke verwevenheid van overheidsdiensten, politie, leger en justitie met deze drugshandel. Verder is er de niet aflatende geruchtenstroom over zelfverrijking en corruptie binnen de overheid en de politiek. Een volledig gebrek aan transparantie met betrekking tot overheidsuitgaven is hier debet aan.

Zwakke PRD-campagne

Ondanks grote onvrede in het land over de resultaten van het bestuur van de PLD, staat deze partij intussen op voorsprong in de peilingen. Dit heeft enerzijds te maken met de zwakte van de PRD-campagne en anderzijds met de overweldigende aanpak door de PLD. De huidige PRD-voorzitter, Miguel Vargas Maldonado, verloor de kandidatuur voor het landelijke presidentschap van Mejía. Hij is van mening dat de kandidaatstelling niet correct is verlopen en blijft zich verzetten. Deze verdeeldheid is niet goed voor het imago van de PRD. Bovendien betekent het dat Mejía de verkiezingscampagne min of meer in zijn eentje moet doen. Mejía is een politicus die vooral uit de losse pols opereert; hij gaat wel eens over de schreef en doet uitspraken die bevolkingsgroepen tegen hem in het harnas jagen. Zo illustreerde hij een statement over de alomtegenwoordigheid van corruptie met het voorbeeld van het “dienstmeisje dat je, als je maar even de andere kant op kijkt, het vlees van het bord rooft om het aan haar vriendje te geven”. De uitspraak wordt op You Tube eindeloos herhaald.

PLD zet kopstukken in

De PLD doet de campagne met drie kopstukken: Medina, Margarita Cedeño en president Fernández. Met name deze laatste timmert aan de weg; bijna elke dag worden er, verspreid over het land, meerdere openbare werken, zoals scholen, ziekenhuizen en een metrolijn ingezegend en geopend. Vaak zijn het projecten die nog lang niet klaar zijn en mogelijk ook nooit worden afgebouwd, maar dat doet er niet toe. De president is er om te tonen wat de partij allemaal tot stand weet te brengen. De PLD kan als regeringspartij beschikken over een praktisch onbeperkt verkiezingsbudget. Dit vertaalt zich in het enorme aantal paars-purper gekleurde partijgebouwen dat je aantreft in iedere stad, het gigantische aantal billboards waarin de PLD wordt gepromoot, het aantal advertentiepagina’s dagelijks in de kranten en de berg aan voedselpakketten die bij elke campagnebijeenkomst worden uitgedeeld aan de bevolking. De zichtbaarheid van de PRD steekt bij al dit geweld nogal schraal af. Een laatste factor die kan bijdragen aan de overwinning van de PLD is de populariteit van de partij bij de 1,4 miljoen Dominicanen die in de Verenigde Staten leven. Die kunnen deze verkiezingen voor het eerst vanuit hun nieuwe vaderland stemmen.

Rest de vraag hoeveel slachtoffers deze campagne gaat eisen. Tot een week voor de verkiezingsdatum werden drie doden geregistreerd.

Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug