Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Kunst & Cultuur

Tentoonstelling over de Holocaust in Mexico-Stad

Datum : 17/04/2012
Auteur : Mark van den Brink
Land : Mexico

Tentoonstelling over de Holocaust in Mexico-Stad

Een tentoonstelling over de Holocaust is niet iets wat een argeloze bezoeker in Mexico-Stad denkt aan te treffen. Toch is er zo'n tentoonstelling. El Museo Memoria y Tolerantia (het museum van herinnering en tolerantie) heeft een uitgebreide en gedegen afdeling over de Shoah, omdat het aan de hand van historische herinneringen, in het bijzonder de voltrokken genociden en andere schendingen van de mensenrechten, wil wijzen op het gevaar van onverschilligheid, discriminatie en geweld. Dit moet voor een bewustzijn zorgen dat leidt tot tolerantie, respect en een geweten bij elk individu.' Aldus de website van het museum, dat met name de Mexicaanse jeugd wil onderwijzen over het belang van onderlinge verdraagzaamheid. Verder is het museum een platform voor gratis cursussen, zoals over mensenrechten, de rechten van het kind en over geweld tegen vrouwen, en organiseert het boekpresentaties en andere evenementen.

Bij de entree toont een flitsend introductiefilmpje de tragische gevolgen van intolerantie in moderne samenlevingen. Hiervan is de Holocaust ,of de Shoah in het Hebreeuws, de grootste misdaad die zich in de menselijke geschiedenis heeft voltrokken. Stapsgewijs komt in donkere zalen de periode vanaf de opkomst van Hitler tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog aan bod. Onder begeleiding van tekstuitleg, goed fotomateriaal en soms zelfs beeld- of geluidsopnames wordt het kronkelende pad gevolgd naar het besluit tot het systematisch uitroeien van de Europese Joden. In beklemmende beelden krijgt de bezoeker de historische achtergrond van de Nacht van de Lange Messen, de wreedheden van de Kristallnacht, de Wannseeconferentie, de gruwelijke proeven op kampgevangenen, de opzet van concentratiekampen en joodse getto's te zien. Het meest unheimische museumstuk is een originele treinwagon die werd gebruikt voor de deportaties van Joden en andere sociaal ongewensten naar de Oost-Europese concentratiekampen.

Perspectief

Om enigszins een kader te creëren van het Mexicaanse perspectief hangen er summiere stukjes uit de Mexicaanse krant El Universal die berichten over wat er zich afspeelde in Europa. Hieruit blijkt dat het lastig is om het Mexicaanse publiek de gruwelijkheden van de Jodenvervolging te doen bevatten, simpelweg omdat de Tweede Wereldoorlog geen onderdeel is van het historisch besef van de gemiddelde Mexicaan. Het gedeelte van de Holocaust wordt afgesloten met de belofte van de Verenigde Naties dat een menselijke tragiek zoals de Holocaust zich nimmer opnieuw voor mag doen. We weten nu dat dit helaas niet is gelukt.

Het vervolg van het museum vertelt over tolerantie, dialoog, discriminatie, mensenrechten, de macht van de media en de rijkdom van een multiculturele samenleving. In de zaal 'Ons Mexico' wordt uitleg gegeven over de grote diversiteit aan mensen in Mexico, met in het bijzonder de inheemse bevolking en de immigranten die hebben bijgedragen aan de verrijking van de cultuur. Dit gaat helaas ook gepaard met discriminatie en schending van de mensenrechten.

Wapensmokkel

Het laatste gedeelte bevat de tijdelijke tentoonstelling Adiós a las armas: contrabando en las fronteras, over de wapensmokkel van de Verenigde Staten naar Mexico. De meeste Amerikaanse wapenwinkels bevinden zich in de staat Texas, waarvan de helft op minder dan driehonderd kilometer van de Mexicaanse grens. Mexico heeft zwaar te lijden onder de grote instroom van wapens. Het meest sprekende voorbeeld is de grensstad Ciudad de Juárez die wordt beschouwd als de gewelddadigste stad ter wereld. De rol van Verenigde Staten in de wapensmokkel wordt krachtig verbeeld in een kunstwerk van de Filipijn Eduardo Olbés. Het kunstwerk, bestaande uit pistolen, spelt de letters USA. De rode baan van de Amerikaanse vlag bovenaan het kunstwerk druipt als bloed naar beneden. Als afsluiting is er een open brief aan Barack Obama, die de Amerikaanse president oproept om in te grijpen bij de smokkel van automatische vuurwapens.

Foto's: Mark van den Brink

Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug