Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Economie & Ondernemen

Toekomstvoorspellingen Cuba

Datum : 26/01/2011
Auteur : Maja Haanskorf
Land : Cuba

Toekomstvoorspellingen Cuba

Het Amerikaanse tijdschrift Foreign Policy waagt zich aan voorspellingen voor 2011. Een ervan betreft Cuba. Het blad voorziet het einde van de Castro-dynastie. Dit baseert het op de veranderingen in het economische beleid, die Raúl Castro al in het voorjaar van 2010 heeft aangekondigd.

In april zal de Cubaanse Communistische Partij een document goedkeuren waarin de richtlijnen voor een nieuw economisch beleid in detail worden beschreven. Castro heeft al aangekondigd dat er wordt gesnoeid in het ambtenarenkorps. De overheid zal op termijn een miljoen ambtenaren, ofwel één op vijf werkende Cubanen ontslaan. Op Cuba wordt 95 procent van de economie gecontroleerd door staatsbedrijven. Daarnaast zullen bepaalde beroepen in aanmerking komen voor een ‘zelfstandigenstatuut’ en zal de landbouwsector worden hervormd. Ook zal het land zich openstellen voor buitenlands kapitaal.

Voor eigen rekening

Al langer bestaat op Cuba het werken por su cuenta (voor eigen rekening), vooral in de toeristische sector. Zo zijn Cubanen uitbaters van restaurantjes (paladares)  en bed & breakfasts (casas privadas). Die zijn aan strenge regulering onderworpen. Ook moeten de ondernemers een hoge belasting betalen. Daarnaast werken veel Cubanen illegaal als zelfstandig ondernemer.

In april vorig jaar droeg de Cubaanse regering honderden kapperszaken en schoonheidssalons over aan hun uitbaters. Alle kapperszaken met maximaal drie stoelen kregen de mogelijkheid om de ruimte te huren en belastingen te betalen over hun inkomsten. Tot dan toe kregen de uitbaters een maandelijks salaris van de overheid. De kapperszaken waren immers in handen van de Cubaanse staat. Uitbaters die niet in een zelfstandigenstatuut willen stappen, krijgen een andere baan aangeboden of kunnen met pensioen gaan.

Retail

Het zijn tekenen dat Raúl Castro, jongere broer en opvolger van de vroegere Cubaanse leider Fidel Castro, probeert het economische systeem van het land te moderniseren, zonder over te stappen op een compleet kapitalistisch systeem. Ook de politieke controle wil hij niet verliezen. De eerste economische hervormingen voerde hij door op agrarisch gebied: onproductieve akkergronden stelde hij ter beschikking aan private landbouwers. In de jaren negentig, toen Cuba de ‘Speciale Periode’ doormaakte na de val van de Sovjet-Unie, introduceerde Fidel Castro op beperkte schaal het zelfstandig ondernemerschap in de retailsector om het hoofd te bieden aan de crisis. Later werd dit weer teruggedraaid. In 2009 telde Cuba officieel nog geen honderdduizend zelfstandigen op een bevolking van bijna twaalf miljoen.

Bedrijfjes

Eind 2010 verleende de Cubaanse overheid meer dan 75.000 licenties aan zelfstandige ondernemers. Nog eens een kleine negenduizend aanvragen wachten op goedkeuring. De meeste licenties, ongeveer 70 procent, zijn toegekend aan personen die geen formele baan hebben, 16 procent is arbeider in loondienst en 15 procent is gepensioneerd. Bijna een kwart van de ondernemers wil een restaurant of cafetaria beginnen.
Een noviteit is de verlening van licenties aan personen die al voor eigen rekening werken en nu personeel willen aannemen. Daarmee lijkt de weg vrij voor het ontstaan van kleine bedrijfjes. 

Bron : Cubaweblog, Express.be, Globovisón
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug