Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

"We moeten voorbereid zijn op een vervolg"

President Ecuador ziet niets in verzoening na politieopstand

Datum : 22/10/2010
Auteur : Frank Weijand
Land : Ecuador

"We moeten voorbereid zijn op een vervolg"

Ecuador is een land dat doorgaans weinig internationale aandacht trekt. Maar als de politie de president met traangas bekogelt, hem vervolgens twaalf uur in een ziekenhuis vasthoudt, waar hij tot slot met geweld door het leger uit wordt bevrijd, kijkt ook de rest van de wereld aandachtig toe. Onze correspondent Frank Weijand bericht uit Quito.

Bijna honderd journalisten zijn afgekomen op de uitnodiging voor een ontbijt op 6 oktober met president Rafael Correa in het presidentiële paleis. In het prachtige koloniale gebouw pal in het historische centrum van hoofdstad Quito worden vaak rondleidingen gegeven. Maar deze week komt niemand er zonder vooraf gegeven toestemming in. De normaal dienstdoende politie is vervangen door zwaar bewapende militairen.
De politie heeft het verbruid na de gebeurtenissen van donderdag 30 september, waarbij in Quito twee agenten, twee militairen en een burger omkwamen. In Guayaquil vielen vijf doden tijdens gewelduitbarstingen.

"Dood hem als je durft"

Een deel van de politie kwam deze dag in opstand naar aanleiding van Correa’s voorgenomen kortingen op hun vergoedingen en bonussen. Toen de president het grootste politiekwartier van Quito bezocht sloeg de vlam in de pan. "Als jullie de president willen vermoorden, hier is-ie", riep Correa. "Dood hem als je durft."
Even later bestookten agenten Correa met traangas waarna hij ter behandeling naar het ziekenhuis van de politie werd gebracht. Daar werd hij twaalf uur vastgehouden door een deel van de politie.

"Ik dacht echt dat ze me zouden vermoorden", zegt Correa tijdens de persbijeenkomst. In de zaal worden ondertussen op grote schermen de blikvangers van de dag herhaald. Beelden van Correa in tranen; agenten die er op los slaan; de spectaculaire  reddingsoperatie door het leger en tot slot de president, zegevierend op het balkon van het paleis.
Deze persconferentie wordt serieus genomen. Aan weerszijde van Correa zitten twee ministers klaar om details te delen met de pers: de ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie, Interne Veiligheid en de premier. Bijna twee uur lang staan ze de buitenlandse pers te woord.

De regering beschouwt afgelopen donderdag als een poging tot staatsgreep. "Dit was georganiseerd door een deel van de politie met behulp van infiltranten", stelt de president. "Dit is niet zomaar een uit de hand gelopen opwelling", voegt premier Ricardo Patiño toe. "De aanval op de president, de poging het regeringsgebouw te bezetten, schermutselingen bij het vliegveld: het is allemaal net iets te veel planning voor een spontaan oproer."

Paramilitairen

Correa windt er geen doekjes om dat volgens hem voormalig president Lucio Gutiérrez een stuwende kracht is achter de onrusten. Een van diens voormalige medewerkers werd te midden van de muitende agenten gespot en later gearresteerd. Maar er zouden ook buitenlandse krachten bij betrokken zijn. Correa zegt bewijs te hebben van de vorming van een paramilitaire groep, genaamd GAP (Grupo Armada Policias), die steun zou krijgen vanuit de Verenigde Staten. Hij voegde er meteen aan toe dat de regering van Obama hier buiten staat.
"De progressieve regeringen in Latijns Amerika  staan onder een voortdurende dreiging", aldus Correa. "We moeten voorbereid zijn op een vervolg." Aan verzoening met de opstandelingen denkt hij niet. "Verzoening? We hebben zes of zeven verkiezingen op rij gewonnen. Op een democratische manier, zonder geweld. De meerderheid van het volk steunt ons. Ik doe geen stap achteruit."

Decreet

Anderzijds wordt vanuit oppositionele kringen beweerd dat Correa de boel onnodig heeft laten escaleren door naar het politiekwartier, het hol van de leeuw, te gaan. Misschien om zo kracht bij te zetten aan zijn wens per decreet te regeren en het parlement te omzeilen. Hoewel zijn partij Allianza País hier een meerderheid in heeft, is de partij momenteel intern verdeeld over de te varen koers. En dat maakt Correa een stuk minder slagvaardig.

Tijdens de persconferentie ontkent Correa concrete plannen te hebben om het parlement te ontbinden tot aan de volgende verkiezingen. "We zien daar nu geen aanleiding toe, maar we kunnen het in de toekomst ook niet uitsluiten."
Ecuador leunt sterk op de inkomsten van de oliewinning, maar de lage olieprijzen zetten  de financiering van Correa’s  sociale programma’s (huizenbouw, hogere lonen) onder druk. Ook de sterk verminderde geldstroom van de bijna miljoen Ecuadorianen die in het buitenland werken, helpt niet mee. De economische groei in Ecuador is een van de laagste in Zuid-Amerika.

Schaamte

Ecuador heeft een historie van gevallen of gevluchte presidenten. De bevolking is dan ook wel wat gewend en de dag na het oproer pakken de mensen de dagelijkse routine weer op. Alleen patrouillerende militairen in het centrum vormen een verandering in het straatbeeld. Wel lijkt er schaamte te heersen onder de Ecuadorianen dat dit in hun land kan gebeuren: de politie die de president met traangas bekogeld. Wat moet men daar in het buitenland wel niet van denken?
Zonder een operationele politiemacht op straat werden donderdag in Quito en Guayaquil winkels beroofd en geplunderd. Ecuadorianen die Ecuadorianen beroven bij gebrek aan ordehandhaving: het zet kwaad bloed en maakt het vertrouwen in rechtvaardigheid weer fragieler. Het gebeurt al regelmatig dat mensen het heft in eigen handen nemen en moordenaars vermoorden of inbrekers in brand steken.

Hoewel ook de protesten tegen het beleid van Correa de laatste maanden toenemen – journalisten, docenten en inheemse groeperingen gingen eerder al de straat op – geniet Correa nog altijd grote steun onder de bevolking. En dat is meer dan de politiemacht kan zeggen. Zo´n vijftig agenten zitten momenteel in voorarrest vanwege de gebeurtenissen van 30 september. Verder onderzoek volgt.

Bookmark and Share


Terug