Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

2017 bracht meer vrouwen op overheidsposten in Colombia

Datum : 03/01/2018
Land : Colombia

2017 bracht meer vrouwen op overheidsposten in Colombia

In Colombia zijn mannen nog altijd oververtegenwoordigd in banen in de regering en in overheidsinstanties. Maar het aantal vrouwen is het afgelopen jaar wél gestegen. Momenteel voldoen negen van de tien overheidsorganen aan de quota-wet die in 2000 is aangenomen. Deze wet regelt dat tenminste 30 procent van de overheidsposten door een vrouw vervuld dient te worden.

In een recent verschenen rapport stelt Función Pública, een overheidsinstantie, dat op dit moment vrouwen 41 procent van de hogere functies, zoals burgemeesters en ministers, vervullen, een stijging van 3 procent ten opzichte van 2016. Ook op andere besluitvormingsniveaus nam het aantal vrouwen toe. In de rechtelijke macht ligt het aantal vrouwen zelfs op 56 procent van het totaal.

Francisco Camargo, directeur arbeid binnen Función Pública, vertelt dat op het gebied van participatie van vrouwen de overheid het beter doet dan het bedrijfsleven, waar in de Colombiaanse top vrouwen nog weinig zichtbaar zijn. “In de publieke sector hebben we verder loontabellen die gehandhaafd worden en die ervoor zorgen dat een vrouwelijke minister evenveel verdient als haar mannelijke collega,” zegt Camargo. Maar hoewel kabinet op dit moment vijf vrouwen telt - waaronder de minister van buitenlandse zaken - wil dit niet zeggen dat het doel nu bereikt is. Belangrijke functies zoals die van voorzitter van de Kamer en de Senaat zijn nog altijd in handen van mannen. 

Het onderzoek van Función Pública keek ook waar de vrouwen vandaan komen. Niet verwonderlijk was dat 35 procent van hen afkomstig is uit Bogotá, terwijl maar 3 procent uit het zuiden van het land komt, een regio die lang getekend is geweest door veel geweld, wat deelname in openbare functies bemoeilijkte. Het rapport zwijgt over de etnische achtergronden van de vrouwen. Hoeveel vrouwen van Afro-Colombiaanse of inheemse afkomst een openbare functie vervullen is onbekend. Tot nu toe telde Colombia één vrouwelijke minister van Afro-Colombiaanse afkomst.

Bron : El Pais
Bookmark and Share


Terug