Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Economie & Ondernemen

25 Miljoen Latijnsamerikanen terug in armoede

Datum : 17/06/2016

25 Miljoen Latijnsamerikanen terug in armoede

Op 14 juni dit jaar publiceerde het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) in Panama de regionale editie van haar jaarlijkse Human Development Report, een overzicht van sociaaleconomische ontwikkelingen wereldwijd. De organisatie windt er geen doekjes om: de grootste bedreiging voor de vooruitgang in Latijns Amerika en de Cariben is de dreigende terugval van miljoenen families richting armoede. Voor het eerst sinds 2003 nam de armoede in de regio in 2015 weer toe. De stagnerende economische groei is slechts een deel van de verklaring. 

Volgens de UNDP lopen 25 tot 30 miljoen mensen in de regio het risico terug te glijden naar de status van ‘armen’- meer dan een derde van degenen die zich sinds 2003 juist aan die status ontworsteld hadden. Velen van hen zijn jongeren en vrouwen uit etnische minderheidsgroepen en gehandicapten die zich momenteel in leven houden met baantjes in de informele sector. Zij zijn een deel van de ruim 220 miljoen mensen, bijna 40 procent van de totale bevolking van de regio, die weliswaar officieel niet arm zijn (rond moeten komen van minder dan 4 US dollar per dag) maar wel kwetsbaar met een inkomen van tussen de 4 en 10 dollar per dag.

Volgens het rapport Multidimensional Progress: Well-being beyond income waren het vooral de groeiende arbeidsmarkt en onderwijs die mensen in het recente verleden uit de armoede hielpen. Nu zijn er dringend andere beleidsdoelstellingen nodig om deze ontwikkelingen vol te houden: een sociaal vangnet, bescherming voor met name kinderen en ouderen, betrouwbare financiële en andere reserves en technische vaardigheden.

Het rapport roept op om bij het ontwikkelen van beleid met name te kijken naar de Agenda voor een Duurzame Ontwikkeling voor 2030 (de zogenaamde Strategic Development Goals) en verder te kijken dan economische groeicijfers. “Inclusief beleid is nodig”, aldus de auteurs: economische ontwikkeling die ten koste gaat van individuen en gemeenschappen is geen vooruitgang.

Nog steeds werkt meer dan de helft van alle Latijnsamerikanen in informele, slecht betalende baantjes, een sector met een lage productiviteit en weinig groeikansen. Als lager opgeleiden niet snel in de formele sector opgenomen worden, dreigen maatschappelijke ontwikkelingen daar de dupe van te worden waarschuwt het rapport.

Andere dringende uitdagingen zijn de hervorming van de slecht functionerende belastingstelsels in de verschillende landen, aandacht voor de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en een snelle uitbreiding van zowel kinderopvang als ouderenzorg. George Gray Molina, hoofdauteur van het rapport, formuleert het als volgt: “Elke generatie in Latijns-Amerika moet opnieuw bekijken welke structurele veranderingen ze wil doorvoeren: er zijn veel sociale en maatschappelijke uitdagingen die niet uitsluitend opgelost kunnen worden via economische groei.”

Bron : UNDP
Bookmark and Share


Terug