Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Milieu & Natuur

83 procent Brazilianen bezorgd over huidige situatie Amazonegebied

Datum : 31/08/2020
Land : Brazilië

83 procent Brazilianen bezorgd over huidige situatie Amazonegebied

De illegale ontbossing en de bosbranden vormen momenteel de grootste bedreigingen voor het Amazoneregenwoud. In het afgelopen jaar is in 33,5 procent van het Braziliaanse woud (meer dan 9.200 vierkante kilometer) illegale houtkap geweest en werden in de eerste twee weken van augustus meer dan 15.000 bosbranden geregistreerd. Volgens een recent onderzoek is 83 procent van de Brazilianen bezorgd om de huidige situatie in het Amazonegebied.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Braziliaanse federatie van banken (FEBRABAN), waarvoor 1.200 interviews zijn afgenomen. 24 procent van de geïnterviewden voelt verdriet over de huidige problemen in de Amazone, en 17 procent verontwaardiging. 44 procent vindt de ontbossing én de bosbranden de grootste gevaren waar de Amazonewouden, de groene longen van de aarde, mee te kampen hebben. 77 procent is zich ervan bewust van de houtkap de afgelopen jaren alsmaar is gestegen. Hiervan vindt 34 procent dat dit een groot verlies aan biodiversiteit in de regio betekent, terwijl 25 procent denkt dat de ontbossing tot klimaatverandering en de opwarming van de aarde leidt.

Steun aan inheemse leiders

83 procent is helemaal niet tevreden over de inspanningen van de Braziliaanse regering en de lokale autoriteiten om het Amazoneregenwoud te beschermen. Ook vinden deze mensen dat de sancties voor de illegale houtkap zwaarder moeten worden. Daartegenover steunt 73 procent het werk dat inheemse leiders vanuit hun gemeenschappen verrichten om de Amazone te beschermen en behouden. Daarnaast is 67 procent tegen het weghalen van natuurlijke reserves waar de inheemse gemeenschappen van afhankelijk zijn, en is 86 procent tegen het onteigenen van inheemse gebieden zodat mijnbouwbedrijven deze kunnen exploiteren.

De meningen zijn verdeeld wat betreft de soevereiniteit van Brazilië voor het beschermen van het Amazonewoud. 54 procent vindt dat de internationale gemeenschap al het recht heeft om druk uit te oefenen op het Zuid-Amerikaanse land. Daartegenover is 41 procent van mening dat andere landen zich niet mogen bemoeien met het Braziliaanse politieke beleid van bosbeheer.

De situatie in het Amazonegebied in Brazilië is zorgwekkend. Het aantal bosbranden stijgt jaarlijks en zijn meestal aangestoken voor het vrijmaken van grondgebied voor veeteelt en akkerbouw. In juni 2020 werden 2.248 actieve bosbranden geteld, tegenover 1.880 in dezelfde maand in 2019. Er wordt gevreesd dat in augustus een nieuwe record gebroken zal worden van het aantal bosbranden in het Amazonegebied. Sinds de uitbraak van het coronavirus lijkt de ontbossing te accelereren. Volgens data van het Braziliaanse Nationale Instituut voor Ruimteonderzoek dat bosbranden in het Amazonegebied bewaakt (INPE) is de ontbossing in de eerste drie maanden van 2020 met meer dan vijftig procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Er is verder nauwelijks aandacht voor de situatie waarin de inheemse bevolkingsgroepen zich bevinden. Die voelen zich sinds de uitbraak van de coronapandemie in de steek gelaten door hun president Jair Bolsonaro. De Verenigde Naties en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) geven aan dat de inheemse bevolkingsgroepen zeer kwetsbaar zijn tijdens de pandemie door de gebrekkige toegang tot zorg.

Bron : Ecoticias
Bookmark and Share


Terug