Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

90 Jaar vrouwenkiesrecht in Zuid Amerika

Datum : 05/07/2018
Land : Uruguay

90 Jaar vrouwenkiesrecht in Zuid Amerika

Op 3 juli 1927, bracht een 90-jarige immigrant van Afrikaanse komst, genaamd Rita Ribeira, als eerste vrouw in het continent haar stem uit. Dat gebeurde in Cerro Chato, een stad in de departementen Durazno, Florida en Treinta y Tres in het huidige Uruguay.

In mei 1927 vaardigde het Kiesgerechtshof, op aandringen van een buurtcommissie, een decreet uit waarin een volksstemming werd toegestaan over de integratie van het grondgebied van Florida en Treinta y Tres met Durazno.

In artikel 10 verklaarde het hof dat: "Personen zonder onderscheid naar nationaliteit en geslacht die aan de volksraadpleging mee willen doen zich dienen in te schrijven in het register dat de speciale parlementaire commissie zal openen" en voegde eraan toe dat de registratieperiode begon op 5 juni en duurde tot de 28e van diezelfde maand.

De volksstemming vond uiteindelijk plaats op zondag 3 juli 1927, door middel van een geheime stemming, waarbij alle formaliteiten werden nageleefd die waren vastgelegd in de kieswet, inclusief de vrouwelijke stem, iets wat zich voor het eerst in Zuid-Amerika voordeed.

Als gevolg van deze historische gebeurtenis keurde het Uruguayaanse parlement in 1932 de wet goed die vrouwen toestond om te kiezen en gekozen te worden. Hiermee werd Uruguay het eerste land in Amerika dat het recht om op vrouwen te stemmen toestond en het zesde in de wereld.

Volgens onderzoek van het Centrum voor Geschiedenisstudie van Cerro Chato is de eerste vrouw die aanspraak maakte op haar recht om burgerschap uit te oefenen niet Uruguayaans, maar van Braziliaanse afkomst, een 90-jarige immigrant van Afrikaanse afkomst, genaamd Rita Ribeira. Aan deze volksstemming namen vrouwen in belangrijke deel, maar de resultaten van de volksstemming werden nooit aanvaard.

Pas in 1938 stemden vrouwen voor het eerst in nationale verkiezingen.

 

Bron : La Red21, Nodal
Bookmark and Share


Terug