Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Aanklacht ingetrokken

Datum : 12/05/2017
Land : Peru

Aanklacht ingetrokken

In de week van 8 mei heeft het Peruaanse hooggerechtshof een al vijf jaar slepende aanklacht tegen Máxima Acuña Atalaya ingetrokken. Acuña werd bekend door haar verzet tegen grootschalige mijnbouw die haar boerderij en het milieu bedreigde, waardoor ze in april 2016 de Goldman Environmental Prize in ontvangst mocht nemen.

Haar bekendheid kon niet voorkomen dat de pesterijen en bedreigingen, waarschijnlijk aangespoord door de Yanacocha mijn, doorgingen. Bovendien werd ze aangeklaagd wegens ‘wederrechtelijke toe-eigening” van haar land. Het Hooggerechtshof heeft nu alle aanklachten tegen haar ingetrokken. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International spreekt van een historische beslissing, omdat het Hof hiermee bescherming biedt aan milieu- en landactivisten en toegeeft dat de aanklacht tegen Acuña ongefundeerd was.

“Veel mensen in Peru die zich inzetten voor milieubescherming worden gecriminaliseerd door ongefundeerde aanklachten. Hun legale werk wordt daarmee ernstig bemoeilijkt en bovendien zijn die processen een fysieke, emotionele en financiële last voor de betrokkenen”, volgens Erika Guevara Rosas, regionaal directrice van Amnesty. “Het is essentieel dat de overheid maatregelen neemt om te voorkomen dat het rechtssysteem verder gebruikt wordt om milieuactivisten te intimideren en valselijk te beschuldigen van illegale activiteiten.”

Op 14 februari dit jaar bracht een delegatie van Amnesty International een bezoek aan Máxima Acuña en overhandigde haar 150.000 brieven van over de hele wereld, waarin de Peruaanse staat opgeroepen werd maatregelen te nemen om Acuña en haar familie te beschermen.

Toch is hiermee nog geen eind gekomen aan de strijd van Acuña voor haar land: volgens Amnesty International is ze nog steeds in afwachting van een juridische uitspraak over de rechtmatigheid van eigendomsrechten over haar grond.

Bron : Amnesty International
Bookmark and Share


Terug