Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Afgezette burgemeester Bogotá weer in functie

Datum : 24/04/2014
Land : Colombia

Afgezette burgemeester Bogotá weer in functie

De Colombiaanse president Juan Manuel Santos heeft de uit zijn ambt ontzette burgemeester van Bogotá, Gustavo Petro, weer in zijn functie geïnstalleerd. Deze beslissing volgde een dag nadat het Hoger Hof van Bogotá, een districtsgerechtshof, opdracht had gegeven de oud-burgemeester binnen 48 uur opnieuw te benoemen als burgemeester.

Gustavo Petro was in december vorig jaar uit zijn ambt gezet door Colombia’s Inspecteur-Generaal, Alejandro Ordoñez, vanwege vermeende onregelmatigheden bij zijn pogingen om de geprivatiseerde vuilnisdienst van de stad om te zetten in een openbare dienst. Dit zou geleid hebben tot 9920 ton vuilnis in de straten van Bogotá. Ordoñez verordende ook dat Petro gedurende 15 jaar geen openbaar ambt meer mocht vervullen. Petro, een voormalige linkse rebel, heeft altijd gezegd dat hij om politieke redenen was afgezet en dat de beslissing “arbitrair” was.

President Santos verklaarde nu dat hij eenvoudigweg een order van het Hof opvolgde. “Ik heb de order om Petro opnieuw te installeren als burgemeester ondertekend. Het is mijn plicht als president van de republiek de wet te volgen en justitiële orders uit te voeren.” Het Hof oordeelde dat Santos onjuist had gehandeld toen hij de ontzetting uit het ambt van Petro vorige maand goedkeurde. Volgens het Hof had Santos de uitspraak van 18 maart van de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten (IACHR) moeten opvolgen, die stelde dat de rechten van Petro waren geschonden.

De IACHR verklaarde dat de afzetting een schending was van de politieke rechten van Petro. “De commissie beveelt dat Colombia onmiddellijk de gevolgen van de beslissing van de Inspecteur-Generaal teniet doet om daarmee te garanderen dat Petro zijn politieke rechten kan gebruiken en dat hij zijn ambtstermijn als burgemeester kan afmaken, waarvoor hij is gekozen.”

Volgens de Colombiaanse grondwet heeft de Inspecteur-Generaal de macht om bestuurders uit hun ambt te zetten, maar dit gebeurt normaal gesproken alleen in het geval van grote corruptieschandalen. Petro werd ervan beschuldigd de principes van de vrije markt te schenden door zijn poging het afvalbeheer onder te brengen bij het gemeentebestuur en dus te ontprivatiseren. Maar aanhangers van Petro verklaarden dat de afzetting totaal buiten proporties was in verhouding met wat hem ten laste was gelegd.

Petro verwelkomde de aankondiging van de president. Hij zei te geloven dat Santos had gehandeld op basis van onjuiste informatie toen hij hem afzette. Santos zei een maand geleden dat de afzetting in lijn was met de Colombiaanse grondwet en dat het oordeel van de IACHR hier niet van toepassing was. Hij voegde er wel aan toe dat “als een nationaal Hof mij opdraagt Petro weer aan te stellen, ik dat graag doe.”

Afgelopen maandag, een dag voor de uistpraak van het Hof,  had Santos al Maria Mercedes Maldonado aangesteld als burgemeester van Bogotá. Maldonado behoort tot dezelfde politieke partij als Petro. Onder Petro was zij secretaris van Planning. Volgens Petro had Maldonado gezegd dat zij niet verwachtte lang in functie te blijven en dat ze hoopte dat Petro weer benoemd zou worden. “We wachten op een uitspraak van het Hof, waardoor Petro terug kan keren. Dat is het beste dat Bogotá kan overkomen”, aldus Maldonado.

Het burgemeesterschap van Bogotá wordt beschouwd als de tweede belangrijkste positie in de Colombiaanse politiek.

Bron : Colombia Reports, BBC World News
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug