Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Afro-Latino's een van de meest kansarme groepen

Datum : 06/06/2019

Afro-Latino's een van de meest kansarme groepen

Volgens een rapport van de Economische Commissie van Latijns Amerika en de Cariben (ECLAC) hebben ongeveer 111 miljoen Afro-Latino’s te maken met discriminatie en armoede. Eeuwenlang worden mensen van Afrikaanse afkomst wereldwijd geconfronteerd met discriminatie, armoede en sociale uitsluiting.

Afro-Latino’s vertegenwoordigen een kwart van de Latijns-Amerikaanse bevolking en 90 procent van hen wonen in Brazilië, Venezuela, Colombia, Cuba, Mexico en Ecuador – belangrijke havens binnen de trans-Atlantische slavenhandel.

Andere statistieken tonen aan dat Afro-Latino’s tweeëneenhalf keer zo vaak worstelen met langdurige armoede, minder onderwijs ontvangen en slachtoffer zijn van geweld dan blanke of mestizo inwoners.

De Wereldbank rapporteerde dat de toegang tot en het verzekeren van goed basisonderwijs het risico op armoede met 9 procent kan doen afnemen. Dit cijfer neemt toe naar respectievelijk 16 en 23 procent voor het voorgezet en universitair onderwijs.

Toch maakt slechts 64 procent van de mensen met een Afrikaanse afkomst de basisschool af. In 2017 heeft slechts 12 procent van de mensen met Afrikaanse wortels in de Amerika’s enige vorm van hoger onderwijs genoten. De Wereldbank wijst slechte voorbereiding van leraren en training op het gebied van stereotypering, discriminatie, het gebrek aan stimulering en lesmateriaal als redenen voor de lage cijfers aan.

Het bestrijden van eeuwenoude koloniale sociale structuren zal niet makkelijk zijn voor mensen van Afrikaanse afkomst. Hun onmeetbare bijdrage aan kunst, muziek en cultuur is lang genegeerd. Desalniettemin, doormiddel van campagnes om bewustzijn te creëren, is deze minderheid vastbesloten om haar rechten binnen de regering, de arbeidsmarkt en onderwijsinstanties op te eisen. 

Bron : Eclac
Bookmark and Share


Terug