Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Argentijn hoofd waarnemersmissie Venezolaanse verkiezingen

Datum : 12/09/2012
Land : Argentinië

Argentijn hoofd waarnemersmissie Venezolaanse verkiezingen

De voormalige Argentijnse vice-president Carlos ‘Chacho’ Alvarez is gekozen tot hoofd van de waarnemersmissie van Unasur bij de verkiezingen in Venezuela op 7 oktober.

Alvarez is nu secretaris-generaal van de Latijns-Amerikaanse integratie associatie (Aladi) die zijn zetel heeft in Montevideo. Aladi maakte zijn benoeming tot leider van de delegatie bekend.

“Dit is de eerste waarnemersmissie die Unasur stuurt. Ze maakt deel uit van een van de raden van Unasur, de Kiesraad, die dient om verkiezingsprocessen te monitoren. Op het moment wordt de Raad op tijdelijke basis geleid door Peru”, zei Aladi in een officieel bericht. De missie zal verder bestaan uit vier leden uit ieder land dat lid is van de Unasur.

Na de verkiezingen in Venezuela kan de delegatie aanbevelingen doen aan de Venezolaanse autoriteiten en aan de andere leden van Unasur, alsus Aladi.

Alvarez zal, als hoofd van de missie, eerst op 17 september Lima bezoeken voor een gesprek met de Peruaanse minister van Buitenlandse Zaken Rafael Roncagliolo. Daarna gaat hij naar Caracas om zich op de hoogte te stellen van het verkiezingsproces en kennis te maken met de voorzitter van de Venezolaanse Kiesraad, Tibisay Lucena Ramírez.

Bron : Mercopress
Bookmark and Share


Terug