Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Milieu & Natuur

Argentijnse overheid probeert Patagonische fuut te redden

Datum : 24/03/2013
Land : Argentinië

Argentijnse overheid probeert Patagonische fuut te redden

De Argentijnse overheid gaat een programma financieren om de Patagonische fuut te redden. Van de vogelsoort zijn minder dan achthonderd exemplaren over. De Patagonische fuut (Podiceps gallardoi) is een inheemse vogel die alleen voor komt in Patagonië, in het zuiden van Argentinië. De soort is met uitsterven bedreigd. Toen de Patagonische fuut in 1974 ontdekt werd, waren er nog drieduizend tot vijfduizend exemplaren. Maar "tegen het eind van de jaren negentig bedroeg het totale aantal niet meer dan achthonderd", aldus Santiago Imberti, directeur natuurbescherming van de Asociación Ambiente Sur.

De achteruitgang is onder meer te wijten aan de komst van de nerts, een uitheemse soort, en aan de aanvallen van kelpmeeuwen. Bovendien worden hun nesten vernield door stormwinden. Het ministerie van Leefmilieu legt nu geld op tafel om de laatste honderden exemplaren te redden. Met de financiering kunnen toezichthouders worden betaald die tijdens de voortplantingsmaanden de nestzones in de gaten  houden.

De Patagonische fuut komt voor op de Rode Lijst van bedreigde soorten van de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN). De soort krijgt daar de status van "ernstig bedreigd/kritiek". De IUCN heeft het over een "extreem snel kleiner wordende populatie".

Bron : MO*, IPS
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug