Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Aruba en Nederland slaan handen ineen

Datum : 13/07/2012
Land : Aruba

Aruba en Nederland slaan handen ineen

Aruba en Nederland gaan nauwer samenwerken op het terrein van onderwijs, cultuur, wetenschap en emancipatie. Sinds Bonaire, Sint Eustatius en Saba openbare lichamen van Nederland zijn geworden, zijn Nederland en Aruba een stukje dichter bij elkaar komen te liggen en is het belang om samen te werken nog groter geworden.

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Marja van Bijsterveldt heeft vorige week met de Arubaanse minister van Justitie en Onderwijs Arthur Dowers haar handtekening gezet onder een overeenkomst die de samenwerking bekrachtigt. Van Bijsterveldt is blij met de afspraken: “Hiermee kunnen we het onderwijs in de Cariben nog verder verbeteren voor leerlingen en studenten”. Dowers ziet het ondertekenen van dit protocol als een bevestiging van de reeds goede samenwerking tussen Aruba en Nederland: “Hiermee tonen we commitment om samen te werken en onderkennen de wederzijdse belangen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschap”.

Voor leerlingen en studenten die hun onderwijscarrière in verschillende delen van het Koninkrijk volgen, is het van belang dat het onderwijs goed op elkaar aansluit. Nederland beoogt tevens een intensievere samenwerking met de (universitaire) lerarenopleiding op Aruba ter bevordering van de professionele ontwikkeling van aankomende en reeds werkzame docenten in het Caribisch gebied. Ook komt er nauwere samenwerking in het toezicht op het onderwijs, de goede beheersing van de Nederlandse taal en het handhaven van de leerplicht.

Om de wetenschap op de Cariben te versterken, wordt een kennisnetwerk opgericht waarin in ieder geval Carmabi op Curaçao en een multifunctioneel kenniscentrum op Sint Eustatius participeren. Daarnaast wordt door de Nederlandse Organistatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) Wetenschap op de Cariben opgezet, een breed onderzoeksprogramma voor wetenschappers en onderzoekers uit Nederland en de Cariben. Op het gebied van monumentenzorg wordt de bestaande samenwerking voortgezet. Een nieuw onderwerp in de samenwerking is aandacht voor het immaterieel erfgoed, waar Aruba rijk aan is.

Bron : Rijksdienst Caribisch Nederland
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug