Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Economie & Ondernemen

Aruba wil af van toerisme alleen

Datum : 26/06/2020
Land : Aruba

Aruba wil af van toerisme alleen

Aruba wil af van de huidige eenzijdige economie die vrijwel alleen gebaseerd is op toerisme, maar lijkt nog niet te weten hoe.

Volgens het Antilliaans Dagblad meldt de ‘Nota Hervormingen Aruba’ van 15 juni jongstleden dat de eilandeconomie hoognodig moet diversifiëren. Aanleiding hiervoor zijn de voorwaarden die Nederland stelt aan verdere verstrekking van liquiditeitssteun. Die is nog om de enorme impact van de coronacrisis te bestrijden. Welke voorwaarden dat zijn, meldt de krant niet.

Omwille van een stabiele economische ontwikkeling moet Aruba, een onafhankelijk ‘land’ binnen het Koninkrijk der Nederlanden, snel minder afhankelijk worden het massatoerisme. Volgens de nota ziet de regering in “dat een aantal zaken flink anders moeten”, maar dit wordt niet uitgewerkt behalve dat de staatsschuld omlaag moet. “De toegang tot de internationale financiële markten werd abrupt afgesneden door institutionele factoren, maar vooral door onze ineens risicovol gebleken economie”, zo omschrijft de nota de gevolgen van de corona-pandemie voor het eiland.

Het kabinet van premier Evelyn Wever-Croes stelt in de nota dat de pandemie een aantal structurele zwaktes in de economie blootgelegd heeft die een grote weerslag hebben op de maatschappij.

Ten eerste heeft de overheid geen buffers om te helpen tijdens een wereldomvattende crisis, door een te hoge staatsschuld. Daarnaast heeft het Arubaanse bedrijfsleven kennelijk evenmin buffers, “aangezien het erop lijkt dat grote bedrijven zelfs alle financiële middelen dan wel uitgekeerd hebben aan de aandeelhouders, dan wel niets in reserve hebben, waardoor vrijwel onmiddellijk de continuïteit ervan ter discussie staat.”

En tot slot merkt de nota op dat de werknemer op Aruba ‘geen inkomen of een vangnet heeft om op terug te vallen en volledig is overgeleverd aan anderen’. Het kabinet van premier Evelyn Wever-Croes concludeert dat de aangegeven zwakten zonder uitstel dienen ten worden aangepakt “zodat de veerkracht van de economie op een meer adequaat peil gebracht kan worden”, maar de krant geeft geen mogelijke oplossingen.

Wel vindt het Antilliaans Dagblad het “belangrijk dat Aruba in kennis wordt gesteld van wat het inzicht van Nederland is wat betreft de hervormingen.” Blijkbaar staat dat niet in de voorwaarden voor liquiditeitssteun.

La Chispa kon de nota van 15 juni op de overheidswebsite van Aruba niet vinden.

 

Bron : Antilliaans Dagblad
Bookmark and Share


Terug