Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Economie & Ondernemen

Begroting Aruba goedgekeurd

Datum : 02/03/2013
Land : Aruba

Begroting Aruba goedgekeurd

De begroting voor 2013 van Aruba is gisterochtend door de Arubaanse ministerraad vastgesteld. De regering is erin geslaagd om de inkomsten en uitgaven binnen het financieel kader te houden. Het tekort op de begroting 2013 bedraagt 223 miljoen Arubaanse florin. Dat is 183 miljoen Arubaanse florin minder dan wat door het vorige kabinet is achtergelaten. 

Het kabinet van Mike Eman heeft sinds zijn aantreden in 2009 geprobeerd om een evenwichtig en duurzaam financieel beleid te voeren om zo de overheidsfinanciën op orde te brengen. Van een situatie van onverantwoorde financieringstekorten alsmede onbeheersbare publieke fondsen is het begrotingstekort ten opzichte van het bruto binnenlands product (bbp) van 9,4 procent in 2010 naar 7,1 procent in 2011, 5.6 procent in 2012 en 4,5 procent in 2013 verlaagd. 

In het jaar 2014 beoogt het kabinet om tot de internationaal aanvaardbare norm van 3 procent ten opzichte van het bbp te komen. Voor 2013 wordt een economische groei van 3,5 procent in nominale termen verwacht. Vanuit het Kabinet van de Gouverneur van Aruba zal de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van alle ministeries over het dienstjaar 2013 naar de Raad van Advies worden gezonden. Hiermee kan het wetgevingsproces beginnen.

Bron : Antilliaans Dagblad
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug