Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Belevingsonderzoek Caribisch Nederland

Datum : 11/11/2012

Belevingsonderzoek Caribisch Nederland

In opdracht van Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte heeft onderzoeksbureau Curconsult voor de tweede maal een belevingsonderzoek uitgevoerd onder 650 inwoners van de drie eilanden van Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius). Het onderzoek geeft een antwoord op de vraag: Hoe beleven de burgers van Caribisch Nederland de veranderingen als gevolg van de gewijzigde staatkundige veranderingen binnen het Koninkrijk en hoe heeft de dienstverlening van de Rijksdiensten zich ontwikkeld?

Stolte heeft eergisteren de resultaten van de één-meting van het belevingsonderzoek Caribisch Nederland gepresenteerd. Hieruit blijkt dat de tevredenheid onder de inwoners over onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid en de politie fors is toegenomen ten opzichte van vorig jaar.

Een aandachtspunt blijft nog altijd de koopkracht. Stolte ging tijdens de bekendmaking in op de maatregelen die recent door de overheid zijn genomen om financiële verlichting te brengen. Hij noemde onder meer fiscale maatregelen en maatregelen op het gebied van uitkeringen. Ook noemde hij de mogelijkheden die de openbare lichamen hebben op het gebied van prijsbeleid. Daarnaast deed de Rijksvertegenwoordiger een beroep op de winkeliers, bevolking en media om te zorgen dat de door de overheid genomen maatregelen nu ook in de praktijk worden uitgevoerd. Hij sprak de verwachting uit dat de winkeliers hun verantwoordelijkheid nemen om de prijzen daadwerkelijk te verlagen.

Over de kwaliteit van de medische zorg is 61 procent van de inwoners tevreden, vorig jaar was dat nog 36 procent. 48 procent voelt zich veiliger sinds 10-10-10. Het jaar daarvoor voelde 31 procent van de bevolking zich veilig. De dienstverlening van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wordt door 56 procent positief gewaardeerd (was 48%). Deze grotere tevredenheid vertaalt zich voor een deel in het rapportcijfer. Daar waar de Rijksoverheid vorig jaar nog een 5,4 kreeg, wordt nu een 6,1 gegeven.

Een percentage van 67 procent van de bevolking van Caribisch Nederland stelt in koopkracht te zijn terug gegaan sinds 10.10.10. In 2011 was dit overigens nog een percentage van 81 procent. Ten aanzien van de inkomensontwikkeling was in 2011 de meerderheid (57 procent) nog positief gestemd. Nu voorziet 38 procent een inkomensverbetering. Het rapport geeft aan dat deze zorgen over de koopkracht mogelijk ook doorklinken in het vertrouwen in de toekomst van de eilanden. Was in 2011 nog 58 procent hierover nog positief gestemd, dit jaar daalde dat percentage naar 41 procent. Het volledige rapport is hier te lezen.

Bron : Versgeperst, Rijksdienst Caribisch Nederland
Bookmark and Share


Terug