Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Bolivia overweegt 'decreet' voor verkiezingen

Datum : 19/11/2019
Land : Bolivia

Bolivia overweegt 'decreet' voor verkiezingen

De interim-regering van Bolivia wil presidentsverkiezingen houden, omdat het land na het aftreden van Evo Morales vastzit in politieke onrust, zei een ambtenaar maandag. Een mogelijke optie zou zijn om een ‘hoogste decreet’ uit te vaardigen, dat het Congres omzeilt.

Jerjes Justiniano (foto), interim-minister, zei dat de regering nieuwe leden wil benoemen bij het Kiesgerechtshof, maar dat wordt geblokkeerd door de MAS), de partij van Morales, die een meerderheid van zetels in het parlement heeft. “Helaas is er geen vooruitgang geboekt met het MAS-blok", zei Justiniano. “Zonder hen is het onmogelijk om deze wetgevende stap te zetten. We bekijken andere mechanismen die ertoe kunnen leiden dat er zo snel mogelijk verkiezingen worden gehouden. Een mogelijke oplossing, die is voorgesteld door de voormalige Boliviaanse president Jorge Quiroga, is om de wetgeving te omzeilen en een 'hoogste decreet' uit te vaardigen.

Bolivia wordt geplaagd door anti-regeringsprotesten, sinds Morales een omstreden vierde presidentiële termijn won in de verkiezingen van 20 oktober. De oppositie weigerde zijn overwinning te erkennen en noemde het fraude, wat werd bevestigd door een onderzoek van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Morales accepteerde met tegenzin de OAS-resultaten waarvan hij eerder had toegezegd die te zullen respecteren. Hij zei dat hij bereid was nieuwe verkiezingen te houden. Op 10 november kondigde Morales echter zijn ontslag aan nadat het leger zijn vertrek had voorgesteld, gezien de sociale onrust die zijn voornemen om in functie te blijven had veroorzaakt, en het feit dat verschillende regionale politiediensten hadden geweigerd zijn bevelen op te volgen.

Hoewel hij volgens de Boliviaanse grondwet geen recht had op een nieuwe herverkiezing, manipuleerde Morales het Hooggerechtshof en het Kiesgerechtshof, vol met zijn aanhangers om de weg te openen voor zijn vierde opeenvolgende mandaat. Dit ondanks een referendum in 2016 waarin zijn ambitie werd verworpen. Morales overtuigde beide gerechtshoven dat zijn 'politieke rechten' zouden worden misbruikt en genegeerd als hij niet voor een vierde opeenvolgend mandaat kandidaat kon zijn. De verkiezing van 20 oktober vond dus plaats tegen de achtergrond van al deze kwesties,  plus veel onregelmatigheden tijdens het tellen van de stemmen, later bevestigd door het onderzoek van de OAS, waaronder geknoei met het computersysteem.

Morales vertrok vervolgens naar Mexico, dat hem politiek asiel bood. Uit Mexico gaf hij eerst toe dat zijn aandringen op het vierde mandaat een vergissing was geweest en hij zei dat hij geen kandidaat zou zijn bij nieuwe verkiezingen. Nu beweert hij echter dat hij geen kandidaat zal zijn (waarvan hij grondwettelijk is uitgesloten en terwijl hij wordt geconfronteerd met verkiezingsfraude), zolang hij zijn presidentiële mandaat kan afmaken tot volgend jaar 20 januari.

Dit omdat het parlement vol zit met leden van de MAS die weigerden zijn ontslag te overwegen en te aanvaarden. Gezien deze omstandigheid en het feit dat de interim-regering het mandaat heeft om in de komende 90 dagen verkiezingen te houden, en met de blokkering van het parlement, is de optie van een ‘hoogste decreet’ naar voren gekomen.

Dit zou moeten worden gesteund door de OAS, de VN en de Europese Unie die proberen te bemiddelen in het conflict en de huidige situatie van sociale onrust te overwinnen.

Bron : Mercopress
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug