Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Milieu & Natuur

Bonaire 105 miljoen dollar rijk aan natuur

Datum : 13/12/2012
Land : Bonaire

Bonaire 105 miljoen dollar rijk aan natuur

Bonaire is rijk. Een onderzoek heeft aangetoond dat de natuur van Bonaire jaarlijks 105 miljoen dollar waard is. Alleen al daarom moet er alles gedaan worden om de natuur te behouden. Een artikel daarover is verschenen in Duurzaam Nieuws op de website van stichting iNSnet. Het onderzoek maakt deel uit van de Economics of Ecosystems and Biodiversity Netherlands (TEEB NL) studie. 

Koralen, zeeschildpadden, flamingo’s, mangrovebossen en honderden vogel- en vissoorten. Dat Bonaire rijk is aan prachtige natuur is geen geheim. De TEEB-studie drukt die rijkdom uit in dollars. Zo wordt inzichtelijk gemaakt hoe groot de schadelijke gevolgen zijn voor de natuur van zaken als toerisme, scheepvaart, visserij, landbouw, industrie, zoutwinning, afvalwaterlozing of het storten van afval. 

Onderzoekers Pieter van Beukering van het Instituut voor Milieuvraagstukken en Esther Wolfs van adviesbureau WKICS hebben onderzocht op welke manieren mensen de natuur gebruiken en hoe die natuur zorgt voor opbrengsten. Daarbij valt te denken aan zaken als het geld verdienen met het vissen of duiktoerisme. Maar de natuur is ook waardevol als bescherming van de kust dankzij koralen en mangroven. Zo zorgen bijvoorbeeld vrij grazende geiten voor natuurschade. Zij vreten het land kaal en zorgen zo voor erosie; het water wordt niet door planten en bomen vastgehouden en het water neemt modder mee de zee in. Dat heeft tot gevolg dat het koraal wordt aangetast. Dit kan weer leiden tot minder duiktoeristen. Die komen juist naar het eiland en geven hun geld uit voor de koraalpracht die typerend is voor Bonaire. Schade aan de natuur betekent dus schade voor de economie van Bonaire.

Omgekeerd toont de TEEB-studie aan dat het aanleggen van een werkend riool- en afvalwaterzuiveringsysteem juist zorgt voor miljoenen winst wanneer de natuur zich ongedeerd kan ontwikkelen. Wolfs: “We kunnen met de studie berekenen dat het in werking stellen van een riolering tot wel 20 miljoen dollar natuurwinst oplevert. Ten eerste komt er geen ongezuiverd water in zee. Het gezuiverde water is te gebruiken als drinkwater voor geiten. Ook kun je het water gebruiken om op het platteland voedsel te verbouwen voor de geiten. Het grote voordeel daarvan is dat ze niet meer vrij hoeven rond te zwerven en het eiland kaalvreten. Dus is er minder erosie en dus kan het koraal zich beter ontwikkelen. Dat is een sterk argument om bestuurders en beleidsmakers ervan te overtuigen dat die riolering er moet komen.”

Volgens Van Beukering moet bij elk te ontwikkelen project op Bonaire, een zorgvuldige afweging plaatsvinden tussen de maatschappelijke kosten en baten. Het onderzoek geeft bij beslissingen over nieuwe hotels, bedrijvigheid of andere plannen duidelijk aan wat de effecten op de natuur in dollars kunnen zijn, in positieve en negatieve zin. Het geeft bestuurders een extra middel om beleid op het gebied van economie en natuur te verbeteren. Van Beukering: “Het geeft een objectief inzicht welke beslissingen over economie en natuur leiden tot de hoogste opbrengst.”

Inmiddels is duidelijk dat ook op Sint Eustatius en Saba een soortgelijke studie zal plaatsvinden. Bekijk hier een samenvatting van het rapport over Bonaire of bekijk een documentaire naar aanleiding van het onderzoek. 

Bron : Amigoe, Duurzaam Nieuws, iNSnet
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug