Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Milieu & Natuur

Braziliaans Congres stemt over omstreden boswet

Datum : 25/04/2012
Land : Brazilië

Braziliaans Congres stemt over omstreden boswet

De Braziliaanse Kamer van Afgevaardigden moet stemmen over een wetsvoorstel, die vaststelt hoeveel van hun land boeren moeten behouden als bos.

Het wetsvoorstel is in december vorig jaar door de Senaat goedgekeurd. De wet scheldt onder andere boetes kwijt wegens onwettige kap, als boeren zich committeren aan een herbebossingsprogramma. Volgens boeren bevordert de wet een duurzame voedselproductie. Milieugroepen noemen de nieuwe boswet een ramp, die tot verdere vernietiging van de Amazone leidt.

De herziening van de boswet is al maandenlang onderwerp van discussie en er zijn al diverse veranderingen in het wetsvoorstel aangebracht. Politieke partijen hebben nog geen overeenstemming bereikt over de formulering van de wet. Volgens de boerenlobby, De Braziliaanse Confederatie van Landbouw en Veeteelt (CNA), leidt de herziene wet tot een grotere voedselproductie en tot bescherming van het milieu. “Het milieu is essentieel voor landbouw. Wij zijn afhankelijker van de natuur dat welke menselijke activiteit ook en we willen onze bossen in stand houden”, zei senator Katia Abreu, die ook voorzitter is van de CNA.

Onder de boswet, die dateert uit 1965, moeten landeigenaren een percentage van hun land bebost laten. Dit loopt uiteen van 20 procent in sommige gebieden tot 80 procent in de Amazone.  Deze eis blijft staan, maar andere veranderingen kunnen de bescherming bedreigen. Sommige boeren kunnen bijvoorbeeld land bebouwen dat dichter bij de oevers van rivieren ligt.

“Als de wet wordt aangenomen, is dat een signaal dat milieuovertredingen niet bestraft worden en je zu dus rustig kunt begaan”, zegt Paulo Adario, woordvoerder van Greenpeace. “President Dilma Rousseff heft gezegd dat zee en veto uitspreekt over onderdelen van de wet waarmee ze het niet eens is.”
Rousseff verkeert in een lastig parket. Ze wil zowel economische ontwikkeling, maar ook haar beloftes gestand doen ten aanzien van het milieu.

Bron : BBC
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug