Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Braziliaans parlement maakt veto Bolsonaro over sociale uitgave ongedaan

Datum : 12/03/2020
Land : Brazilië

Braziliaans parlement maakt veto Bolsonaro over sociale uitgave ongedaan

Afgelopen woensdag heeft het Braziliaanse parlement een presidentieel veto ongedaan gemaakt in een strijd over de toekenning van financiële steun aan oudere en gehandicapte mensen met een totaal bedrag van 20 miljard reais (US$ 4.2) dit jaar. 

Het verlies draagt bij aan de fiscale problemen van een regering die tracht uitgaven in te perken om de budgettaire doelen te behalen, waarin weinig ruimte is voor aanzienlijke uitgaven om de trage economie van een stimulans te voorzien.

Het zogenaamde BPC-programma biedt ouderen boven de vijfenzestig evenals gehandicapten die niet voor zichzelf kunnen zorgen een minimale maandelijkse bedrag van 1.045 reais (US$ 217).

In het jaar van lokale verkiezingen zijn politici bezorgd dat kiezers de bezuinigingen afwijzen en hebben daarom het presidentiële  veto met 303 tegenover 137 weggestemd. Overheidsfunctionarissen vrezen dat het opheffen van de veto het voor hen zeer lastig maakt om de wettelijk vastgelegd limiet van de uitgaven te respecteren.

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Rorigo Maia, zei dat het ongedaan maken van het veto een fout is aangezien het zal bijdragen aan de financiële instabiliteit die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Bovendien zal het de overheid fondsen ontnemen die nodig kunnen zijn na een mogelijk uitbraak van het virus in Brazilië, verklaarde Maia.

Bron : Mercopress
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug