Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Economie & Ondernemen

Brazilië geeft Europa de schuld voor uitstel IMF-hervorming

Datum : 27/10/2012
Land : Brazilië

Brazilië geeft Europa de schuld voor uitstel IMF-hervorming

Brazilië schiet met scherp op Europa, omdat het de hervorming van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) blijft blokkeren. Die hervorming moet opkomende economieën en arme landen meer gewicht geven, maar Europa blijft de eigen economieën voorrang geven, klinkt het.

"De herschikking van zitjes in het bestuur van het Internationaal Muntfonds is van puur cosmetische aard", zegt IMF-directeur Paulo Nogueira Batista. Hij vertegenwoordigt Brazilië en acht andere Latijns-Amerikaanse en Caribische landen in het IMF. Volgens de hervormingsplannen moest de EU twee zitjes doorgeven aan ontwikkelingslanden. "De twee zitjes zijn gegeven aan de opkomende economieën van Turkije en Polen", zegt Batista.

Van de 188 landen die lid zijn van het IMF, mogen er 24 in het bestuur zetelen. De bestuursherschikking van nu is de belangrijkste in twintig jaar tijd. Ze moet onder meer de opkomende economieën van de BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) en ook de ontwikkelingslanden een betere vertegenwoordiging geven. Brazilië, zelf intussen uitgegroeid tot de zesde grootste economie ter wereld, is de grote pleitbezorger van deze hervorming. "We hopen dat het IMF niet langer een Noord-Atlantisch monetair fonds blijft, maar een heus internationaal fonds wordt, dat relevant is voor de wereldeconomie van vandaag", aldus Batista.

Batista verwijt Europa ook dat het dwarsligt bij de hervorming van het zogeheten 'quotasysteem' dat bepaalt hoeveel geld elk land betaalt aan het IMF. Hoe groter de bijdrage van een land, hoe zwaarder zijn stem weegt op de beslissingen. "De VS, Brazilië en de meeste BRICS-landen willen dat het bruto binnenlands product (bbp) de basis wordt voor de berekening", aldus Batista, "maar de Europeanen willen dat de economische 'openheid' meetelt, iets wat de EU ten goede zou komen. Alles wijst erop dat ze hun eigen stemrecht op kunstmatige wijze willen vergroten".

Het bbp van de EU is ongeveer even groot als dat van de BRICS-landen, maar zoals de hervorming nu gepland is, blijft de EU twee keer zoveel te zeggen te hebben. Zolang niet alle landen de hervorming goedgekeurd hebben, kan ze niet doorgaan. Brazilië en de andere BRICS-landen bereiden intussen ook de oprichting van een eigen ontwikkelingsbank voor.

Bron : MO*, IPS
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug