Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Milieu & Natuur

Brazilië wil onderzoek naar regenwoud in Amazonegebied

Datum : 27/01/2013
Land : Brazilië

Brazilië wil onderzoek naar regenwoud in Amazonegebied

De Braziliaanse regering heeft aangekondigd dat het een onderzoek wil laten uitvoeren naar de bomen in het Amazone regenwoud. Deze enorme taak zal vier jaar in beslag nemen, volgens het ministerie van Bosbouw.

Het onderzoek moet gedetailleerde data opleveren over de soorten bomen, de bodem en de biodiversiteit van het grootste regenwoud op aarde. Het laatste grote onderzoek heeft ruim dertig jaar geleden plaatsgevonden. Sinds die tijd is het regenwoud steeds meer bedreigd door houtkap. In 2009 heeft de Braziliaanse overheid toegezegd de ontbossing van de Amazone in 2020 met 80 procent te verminderen.

Volgens de regering bereikte de vernietiging van het Amazonewoud in 2012 haar laagste niveau, sinds ruim twee decennia geleden werd begonnen met monitoring van het regenwoud. Maar ministers zeggen dat ze effectiever zouden kunnen optreden als ze over meer accurate gegevens beschikken. “We gaan het regenwoud van binnenuit leren kennen”, zei minister van Bosbouw, Antonio Carlos Hummel bij de aankondiging van het onderzoek.

Minister van Milieu, Izabella Teixeira, zei dat het onderzoek de overheid helpt om milieubeleid te formuleren. “In internationale debatten over klimaatverandering willen we bijvoorbeeld weten hoeveel bos we hebben en in welke staat het verkeert. We zullen nieuwe soorten ontdekken en kennis verwerven over soorten die op punt van uitsterven staan. En we krijgen informatie over de verdeling van het bos en de mogelijke economische waarde ervan”, aldus Teixeira.

De nationale ontwikkelingsbank van Brazilië zegt 33 miljoen Amerikaanse dollar aan het project bij te dragen. De laatste gedetailleerde studie dateert uit de jaren zeventig en de resulaten werden in 1983 gepubliceerd. Volgens minister Hummel zullen nu deelresultaten jaarlijks bekend worden gemaakt.
 

Bron : BBC World News
Bookmark and Share


Terug