Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Economie & Ondernemen

Brexit en de Cariben

Datum : 12/08/2016

Brexit en de Cariben

Het Britse ‘nee’ tegen de EU afgelopen juni kan wel eens vervelende gevolgen hebben aan de andere kant van de wereld. De 12 Engelstalige landen in het Caribische gebied, verenigd in de Caribische Gemeenschap CARICOM, zijn vroegere Britse overzeese gebiedsdelen en voor hun buitenlandse inkomsten nog steeds grotendeels afhankelijk van het voormalige moederland. Er zit echter een adder onder het gras. 

Sir Ronald Sanders, ambassadeur van Antigua en Barbuda in de Verenigde Staten en voormalig ambassadeur bij onder meer de EU en in het Verenigd Koninkrijk, waarschuwt dat een Brexit wel eens desastreus kan uitpakken voor de CARICOM landen. Omdat de leiding van de EU haast wil maken met het vertrek van de Britten uit de Unie, moeten de 12 opschieten met het opstellen van een plan om de gevolgen van een Brexit voor hun landen te ondervangen. 

Toen Groot Brittannië zich in 1973 aansloot bij wat toen de Europese Economische Gemeenschap was, droeg het alle zeggenschap over handelsverdragen over aan de Gemeenschap. Formeel zijn alle handel, hulp en investeringen tussen de eilanden en ‘Europa’ dus met de EU, ook al betrof dat in de meeste gevallen het Verenigd Koninkrijk. Deze relaties zijn bekrachtigd in het zogenaamde Economic Partnership Agreement (EPA) tussen CARICOM en de EU, hoewel de relatie voornamelijk via Londen liep.

Dat betekent dat, als het Verenigd Koninkrijk de EU zal hebben verlaten, het land geen enkel handelsverdrag meer heeft. Het zal in eerste instantie proberen met de andere EU landen, de Verenigde Staten of andere grootmachten nieuwe handelsovereenkomsten te sluiten. Overeenkomsten met de kleine Caribische landjes, tezamen een markt van slechts 7 miljoen mensen, zullen echter niet hoog op de Britse agenda staan. 

Voor ‘de 12’ is de Britse markt echter enorm belangrijk, zowel direct in de vorm van handel, toerisme en financiële steun, maar ook indirect als toegang tot EU fondsen. Dat dreigt allemaal weg te vallen in de komende twee jaar. Bovendien kan het EPA niet zomaar vervangen worden door een partnerschap met een ander deel van de wereld.

Gedurende meer dan een jaar hebben de leiders van CARICOM (naast de 12 onafhankelijke, Engelstalige landen zijn onder meer Haïti en Suriname lid) zich voor kunnen bereiden op een mogelijk Brexit. Dat is niet gebeurd en de klok tikt door. 

 

 

Bron : ww, w.sirronaldsanders.com, www.anguillanews.com
Bookmark and Share


Terug