Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Britse supermarkten en Europese investeerders waarschuwen Brazilië voor aannemen omstreden Amazonewet

Datum : 21/05/2020
Land : Brazilië

Britse supermarkten en Europese investeerders waarschuwen Brazilië voor aannemen omstreden Amazonewet

Britse supermarkten hebben Brazilië gewaarschuwd dat ze mogelijk producten boycotten als een omstreden wet wordt aangenomen die de vernietiging van het Amazoneregenwoud kan versnellen.

Sainsbury’s Tesco, Morrisons en Marks & Spencer zijn onder de 40 bedrijven die een open brief hebben opgesteld, waarin zij er bij de leden van het Congres op aandringen tegen het wetsvoorstel, dat wordt gesteund door president Jair Bolsonaro, te stemmen.

In de brief wordt gesteld dat de wet “verdere landroof en grootschalige ontbossing” aanmoedigt en daarmee de overleving van het Amazonegebied, de doelen van het Parijs Akkoord over klimaatverandering van 2015 en de rechten van inheemse gemeenschappen in gevaar brengt.  “We geloven dat dit een risico vormt voor de mogelijkheid voor organisaties zoals de onze om in de toekomst bronnen uit Brazilië te halen”, stond in de brief.

De voorzitter van het Braziliaanse Huis van Afgevaardigden, Rodrigo Maia, zei dat hij het wetsvoorstel woensdag zal voorleggen aan het Congres. Kolonisten in de Amazone hebben zich al decennialang publiek land toegeëigend zonder officiële sanctie van de overheid. Vaak werd het bos vrijgemaakt om gewassen te verbouwen en vee te houden.

Het voorstel – bekend als “land revitalisering” door de landbouwlobby en “de landspeculatiewet” door milieubewegingen – zal het makkelijker maken voor kolonisten die zich op openbaar land hebben gevestigd om een akte te verkrijgen voor hun eigendommen, onder bepaalde voorwaarden.

Voorstanders van het voorstel zeggen dat met de wettelijke betiteling van het land een belangrijke stap wordt gezet om eigenaren te dwingen milieuwetten na te leven en ontbossing in te perken. Milieubewegingen stellen dat met de wet grondspeculanten worden beloond voor enorme illegale ontbossing, uitgevoerd in het verleden. Ook stellen zij dat de wet de deur wagenwijd openzet voor verdere ontginning en vestiging op openbaar bosland.

Het onderzoeksinstituut Imazon schat dat de wet het proces van ontbossing met 11.000 tot 16.000 vierkante meter kan versnellen.

Na een intensief debat is het wetsvoorstel aanzienlijk afgezwakt ten opzichte van het origineel. Zo is een bepaling geschrapt die recent bezit van het land zou toestaan. Desondanks hebben de ondertekenaars van de brief, waaronder landbouwbedrijven en investeerders als het Zweedse AP7 pensioenfonds en de Noorse verzekeraar Storebrand, gezegd “erg bezorgd” te zijn over wet.

 

Bron : Mercopress
Bookmark and Share


Terug