Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Caricom brengt hulde aan Caribische vrouw

Datum : 08/03/2014

Caricom brengt hulde aan Caribische vrouw

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag brengt de Caricom hulde aan vrouwen in de regio. In een verklaring stelt Caricoms secretaris-generaal Irwin LaRocque (zie foto) dat vrouwen van de lidlanden veel moed en kracht hebben gedemonstreerd als katalysator voor verandering in hun streven naar rechtvaardigheid, gelijkheid en vrede.

Door hun inzet hebben lidstaten internationale verdragen geratificeerd en op nationaal en regionaal niveau zijn ook maatregelen getroffen om de positie van vrouwen te verbeteren. Dit is vooral te merken op het gebied van wetgeving en beleid, verhoogde participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en meer toegang tot zaken als hoger onderwijs en gezondheidszorg.

Effectieve verandering kan, aldus LaRocque, alleen plaatsvinden indien vrouwen ook meer zeggenschap krijgen in de besluitvorming in de regio. "Als we de potentie van sommigen beperken, beperken we de voordelen voor iedereen", zegt de secretaris-generaal. Met het einde van Raamwerk voor de Millenniumdoelen in 2015 in zicht, is het de hoogste tijd dat de inspanningen naar gendergelijkheid en verdere verbetering van de positie van de vrouw worden geïntensiveerd.

LaRocque wijst er op dat er grote uitdagingen zijn geweest om de millenniumontwikkelingsdoelen te realiseren, vooral die gericht zijn op vrouwen en meisjes. "In onze regio hebben ongelijkheid en de economische omstandigheden, met name aanhoudende en acute armoede, vrouwen en meisjes blootgesteld aan geweld", stelt de Caricom-functionaris. Zonder sociale beschermingsprogramma's kunnen vrouwen gevangen blijven in geweldssituaties thuis.  LaRocque benadrukt dat er nog veel gedaan moet worden om de positie van vrouwen te verbeteren. Op dit moment is de vertegenwoordiging van vrouwen in de parlementen van Caricom-landen minder dan de beoogde 30 procent, stelt hij.

Bron : De Ware Tijd
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug