Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Economie & Ondernemen

Caricom wil versnelde uitvoering gezamenlijke markt

Datum : 08/07/2018
Land : Jamaica

Caricom wil versnelde uitvoering gezamenlijke markt

De regeringshoofden van de Caricom zijn het erover eens dat uitvoering van de werking van de interne markt en economie (CSME) moet worden versneld. Op de 39e top van de regeringsleiders van de Caricom, van 4 tot 6 juli gehouden in Montego Bay op Jamaica, is een protocol aangenomen die de rechten van personen die naar een ander land reizen in het kader van het vrij verkeer van bekwaamheden waarborgt. Het protocol omvat ook de vrouwen en naasten van personen die naar een ander land verhuizen.

De regeringshoofden beschouwden dit als een belangrijke historische stap die een groter gebruik van het vrije verkeer van vaardigheden zou bevorderen, aangezien dit het comfortniveau voor gezinnen waarborgt. Ze hebben ook meer aandacht besteed aan hoe ondersteunende maatregelen te creëren voor een concurrerende gezamenlijke markt. Deze omvatten een beleggingsbeleid en investeringscode, een stimuleringsregime, een geïntegreerde kapitaalmarkt en te beginnen met de modelwetgeving voor effecten. Zij hebben de Raad voor Financiën en Planning (COFAP) gevolmachtigd om deze instrumenten in de loop van het jaar af te ronden en tegen juli 2019 in te voeren.

Als erkenning voor de noodzaak om zich op de CSME te blijven concentreren, zijn de regeringshoofden overeengekomen dat er in november 2018 in Trinidad en Tobago een speciale vergadering over deze kwestie zal worden gehouden. Ze waren het er ook over eens dat het eerste subcomité van de CSME driemaandelijks bijeen zal komen om het implementatieproces te begeleiden en te stimuleren. De eerste bijeenkomst zou in september 2018 zijn. De nadruk zou nu liggen op wat praktisch en haalbaar is in de komende twaalf maanden.

Bron : StarNieuws
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug