Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

CELAC: nieuw overlegorgaan Latijns Amerika en Cariben

Datum : 05/12/2011

CELAC: nieuw overlegorgaan Latijns Amerika en Cariben

In Venezuela hebben drieëndertig Latijns-Amerikaanse en Caribische regeringsleiders ingestemd met de vorming van het nieuwe overlegorgaan CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische staten). Onder de lidstaten bestaat echter nauwelijks overeenstemming over de doelen en werkwijze van de organisatie.  

Volgens de gastheer van de oprichtingsconferentie, de Venezolaanse president Chávez, is de CELAC de opvolger van de invloedrijke Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). President Chávez en president Correa van Ecuador vinden dat de OAS toe is aan vernieuwing omdat de VS er een te dominante rol in spelen en het lidmaatschap van Cuba tegenhouden. In de CELAC is Cuba wel vertegenwoordigd, maar de VS en Canada niet.

Andere landen, waaronder Colombia en Peru, benadrukken dat het nieuwe forum de regio “slagvaardiger” moet maken in de aanpak van de drugshandel, milieukwesties en de economische crisis in ontwikkelde landen.

De minister van Buitenlandse Zaken van Costa Rica, Enrique Castillo, twijfelt over het nut van “de zoveelste praatgroep.” “Het probleem van ALBA, CAN, PARLASUR, PARLACEM, CARICOM, MERCOSUR, UNASUR en ga zo maar door, is dat de lidstaten het bij woorden houden. Niemand is bereid om een deel van de zelfstandigheid op te geven en concrete gemeenschappelijke actie te ondernemen.”


 

Bron : El Mundo, El País, BBC
Bookmark and Share


Terug