Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Milieu & Natuur

Chili pakt overlast door guanacos aan

Datum : 18/08/2017
Land : Chili

Chili pakt overlast door guanacos aan

De guanaco, een wilde llama, is een karakteristieke bewoner van de Zuid-Amerikaanse hoogvlakten en in Chili zijn er te veel van. De nationale Landbouw en Veeteeltdienst (SAG) heeft toestemming gegeven aan jagers om in vijf gemeenten in Magallanes vijfduizend van deze dieren af te maken. Volgens de SAG zijn er niet minder dan 280.000 guanaco’s in deze zuidelijke regio, wat een serieus risico op overbevolking van de soort inhoudt.

De maatregel is bedoeld om het aantal van deze dieren terug te dringen, om op een duurzame manier vlees en vacht van de dieren te kunnen oogsten en om beter bescherming te kunnen bieden aan het kwetsbare grasland in deze antarctische regio, dat te leiden heeft onder de graasdruk van de kameelachtigen. Hiermee benadelen ze volgens de krant El Mercurio de schapen van herders in het gebied.

Met al deze gegevens in het achterhoofd heeft de SAG, in samenspraak met degenen die guanaco-producten verhandelen, een programma opgesteld met vastgestelde hoeveelheden en gebieden waar de vijfduizend guanaco’s gejaagd kunnen worden.

Op deze manier moet het aantal van deze wilde dieren terug naar 275.000, waarna veetelers opgelucht adem kunnen halen en er bovendien meer guanaco-vlees beschikbaar komt.

Bron : Bio Bio Chile
Bookmark and Share


Terug