Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Milieu & Natuur

Colombia en de klimaatconferentie in Madrid

Datum : 11/12/2019
Land : Colombia

Colombia en de klimaatconferentie in Madrid

Hoe zit het met de media-aandacht in Latijns Amerika voor de klimaatconferentie in Madrid? Een snel en onvolledig rondje langs enkele Latijns-Amerikaanse kranten laat zien dat er wel melding gemaakt werd van de aftrap van de conferentie, met aandacht voor de inbreng van hun president of andere afgevaardigden. Maar daarna blijft het vrij stil. Niets over Greta Thunberg bijvoorbeeld, of over demonstranten in ijsberenpakken. Betekent dit dat er geen aandacht is voor de milieuproblemen? Zeker niet, maar om te weten wat er speelt ben je vaker aangewezen op gespecialiseerde websites waar meer informatie te vinden is dan bij de reguliere pers.

Een voorbeeld hiervan is de Engelstalige site Energy Transition van de Heinrich Böll Stichting. Die publiceren tijdens de klimaatconferentie een serie interviews met milieuactivisten uit verschillende Latijns-Amerikaanse landen. Zoals met Angélica Beltrán, klimaatonderzoekster bij de Colombiaanse organisatie Milieu en Maatschappij (Asociación Ambiente y Sociedad). Hoewel klimaatverandering nog niet tot veel maatschappelijke onrust leidt, heeft dit wel veel gevolgen voor het land. De meeste van de 48 miljoen inwoners leven in het Andesgebergte en hebben regelmatig te maken met watertekorten en bodemverarming. De kustgebieden worden geconfronteerd met het stijgen van de zeespiegel en overstromingen bedreigen havens en steden.

Gevraagd naar de grootste impact van de klimaatverandering op het dagelijks leven van de Colombianen antwoordt Angélica Beltrán dat de veengebieden het meest getroffen worden. “Zeventig procent van het water is afkomstig uit deze gebieden die een zeer kwetsbaar ecosysteem vormen. Het aantal plagen van bijvoorbeeld motten- of paddenstoeleninvasies is de afgelopen jaren dramatisch toegenomen. Dit zal directe effecten hebben, niet alleen op de hoeveelheid water, maar ook op de kwaliteit van ons dagelijks waterverbruik”, zegt Beltrán.

“Stijgende temperaturen vormen ook een gevaar voor de volksgezondheid. Zo zijn denguebesmettingen (knokkelkoorts) de laatste jaren sterk gegroeid en wordt de ziekte nu gevonden in gebieden waar die vroeger niet voor kwam”, vertelt Beltrán. “We weten niet welke gevolgen dit soort epidemieën zal hebben op onze maatschappij, en we zijn er ook niet op voorbereid.” Op de vraag of ze denkt dat Colombia de weinig ambitieuze doelstelling zal bereiken om in 2030 de uitstoot van CO2 met twintig procent verminderd te hebben, antwoordt Beltrán dat dit nog een hele uitdaging zal worden. Pas vorig jaar heeft het ministerie van Milieuzaken bepaald wat deze doelstelling betekent voor verschillende sectoren, zoals bijvoorbeeld de bosbouw. Om de twintig procent te bereiken stelde het ministerie voor de houtkap met bijna de helft te verminderen. Maar tegelijkertijd heeft het ministerie van Economische Zaken plannen om de houtkap te laten groeien, in ieder geval tot eind 2022. “Deze tegenstellingen zijn contraproductief”, zegt Beltrán. “Op landelijk niveau is er veel verwarring over welk ministerie de leiding zal nemen op het gebied van klimaatverandering. Ik denk dat elk ministerie uiteindelijk zal gaan voor de minst ambitieuze doelstellingen per sector.”

Bron : Energy Transition org
Bookmark and Share


Terug