Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Colombia en Mexico gevaarlijk voor journalisten

Datum : 02/05/2010

LATIJNS AMERIKA – In de 'straffeloosheidsindex' van het Committee to Protect Journalists (CPJ) nemen Colombia en Mexico respectievelijk de vijfde en de tiende plaats in. De lijst wordt aangevoerd door Irak, gevolgd door de grootste stijgers de Filipijnen en Somalië. Het CPJ presenteerde de index eind april tijdens een internationale top over straffeloosheid.
De straffeloosheidsindex 2010 geeft het aantal onopgeloste moorden op journalisten tussen 2000 tot 2009 weer. Alleen landen waar meer dan vijf moorden hebben plaatsgevonden die onopgelost zijn gebleven worden in de lijst opgenomen. Moorden of sterfgevallen tijdens gevaarlijke opdrachten, zoals straatprotesten en oorlogsgevechten, worden buiten beschouwing gelaten. In totaal zijn er 12 landen op de index terecht gekomen.
Colombia komt echter ook positief naar voren, evenals Brazilië. Deze landen staan nog altijd te boek als gevaarlijk voor journalisten, maar hebben de afgelopen jaren vooruitgang geboekt in het terugdringen van dodelijk geweld tegen journalisten en het vervolgen van daders. Recente veroordelingen van daders hebben er zelfs voor gezorgd dat Brazilië in zijn geheel van de lijst is verdwenen. Mexico laat een significante toename zien van het aantal onopgeloste moorden.
(Oneworld.nl)

Bookmark and Share


Terug