Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Economie & Ondernemen

Colombia ontkent dat vrijhandel landbouw schaadt

Datum : 21/04/2012
Land : Colombia

Colombia ontkent dat vrijhandel landbouw schaadt

De Colombiaanse regering heeft protesten verworpen dat het recent gesloten vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten landbouwsectoren schade gaat berokkenen.

Volgens Juan Camilo Restrepo, minster van Landbouw, gelooft de regering niet in een “apocalyptische schaduw die neerdaalt over het Colombiaanse platteland en de landbouwsector van het land”. Onder het akkoord zal meer dan de helft van de Amerikaanse export naar Colombia duty-free zijn, terwijl alle tarieven binnen vijftien jaar zullen worden afgeschaft. Veel Colombianen uit de landbouwsector vrezen dat hierdoor Amerikaanse producten hun markten zullen overspoelen met als resultaat een verlies aan werkgelegenheid in de landbouw in heel het land.

Restrepo noemde meld, graan, rijst, bonen en soja als de sectoren die het meest worden bedreigd door het vrijhandelsakkoord. Maar hij beloofde dat de regering alle fiscale en administratieve middelen zou gebruiken om sectoren die risico lopen te helpen problemen te overwinnen. Zo zei hij ervoor te zorgen dat rijst en graan uit de VS niet wordt ingevoerd op het moment dat samenvalt met  de uitvoer van nationale gewassen.

Ook mensenrechtenorganisaties en vakbonden, zowel in Colombia als de VS,  hebben heftige kritiek geuit op het vrijhandelsakkoord. Dit vooral wegens de voortdurende moorden op vakbondsleiders en de schendingen van arbeidsrechten. Colombia zou hieraan een einde hebben moeten gemaakt alvorens er sprake zou zijn van een vrijhandelsakkoord.

De uitvoer van de VS naar Colombia is in de laatste tien jaar verviervoudigd, tot een bedrag van 14 miljard U$ in 2011. Het vrijhandelsakkoord moet in mei in werking treden.


 

Bron : Colombia Reports
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug