Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Controverse in Brazilië over snelle goedkeuring voor landbouwchemicaliën

Controverse in Brazilië over snelle goedkeuring voor landbouwchemicaliën

Datum : 02/03/2020
Land : Brazilië

Controverse in Brazilië over snelle goedkeuring voor landbouwchemicaliën

Het Braziliaanse ministerie van Landbouw zal ervoor zorgen dat landbouwchemicaliën in afwachting van goedkeuring door de regelgevende instanties automatisch vergunningen kunnen ontvangen, waardoor mogelijk nieuwe perticiden worden toegelaten.

Als het ministerie niet binnen 60 dagen aanvragen voor nieuwe chemicaliën waarvoor een vergunning is verleend, beoordeelt, worden de producten automatisch goedgekeurd volgens de regels die zijn gepubliceerd in het staatsblad. De regels treden in werking op 1 april. De producten moeten nog afzonderlijke goedkeuringen krijgen van de ministeries van Volksgezondheid en Milieu voordat ze op de markt worden gebracht.

Minister van Landbouw, Tereza Cristina Dias, heeft geklaagd dat het vergunningsproces voor nieuwe landbouwchemicaliën in Brazilië te traag is. Ze zegt dat daardoor in sommige gevallen oudere, gevaarlijkere chemicaliën langer worden gebruikt, terwijl nieuwere, veiligere producten wachten op goedkeuring. Maar activisten zeggen dat de pogingen van het ministerie om goedkeuringen te versnellen sinds de regering van president Jair Bolsonaro vorig jaar aantrad, zorgwekkende tekenen zijn voor het milieu en de volksgezondheid.

"Een ministerie dat zijn capaciteit voor analisten, het aantal analisten of laboratoria niet heeft uitgebreid, hoe kan dat de tijd voor analyse verkorten?" zei Leonardo Melgarejo, een vertegenwoordiger van de Braziliaanse Vereniging van Agro-ecologie voor de Zuidelijke Regio voor belangenbehartiging van duurzame landbouw.

De beleidswijziging van het ministerie van Landbouw volgt op een wijziging door het federale agentschap Anvisa dat valt onder het ministerie van Volksgezondheid, om  chemische stoffen nu alleen te evalueren op het risico van overlijden en niet op andere factoren. De wijziging heeft ertoe geleid dat veel producten die voorheen als extreem giftig werden beschouwd, nu als matig of licht giftig worden geclassificeerd.

Bolsonaro won het presidentschap met overweldigende steun van boeren en heeft geprobeerd een beleid te voeren dat vriendelijk is voor zijn aanhangers. Het Congres overweegt ook een wetsvoorstel dat de macht over landbouwchemicaliën in de handen van het ministerie van Landbouw legt. Het zou als enige ministerie het enige vetorecht krijgen om licenties voor nieuwe producten te geven.

Bron : Mercopress
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug