Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Cortizo beëdigd als president van Panama

Datum : 02/07/2019
Land : Panama

Cortizo beëdigd als president van Panama

Sociaaldemocraat Laurentino Cortizo legde maandag de eed af als president van Panama voor een ambtstermijn van vijf jaar in een ceremonie die werd bijgewoond door Ibero-Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders. Hij deed een krachtige oproep tot eenheid om corruptie en armoede te bestrijden en de basis te leggen voor een nieuw land.

"Ik zweer bij God en het thuisland om getrouw te voldoen aan de grondwet en de wetten van de Republiek Panama", zei de 66-jarige Cortizo voordat hij de presidentiële sjerp ontving van Marcos Castillero, het hoofd van de Nationale Assemblee en  zijn collega van de Democratische Revolutionaire Partij.

Op een duidelijke toon deed de nieuwe president, die voormalig landbouwminister en parlementariër is, een oproep tot nationale eenheid tegen de 'monumentale uitdagingen' waar Panama voor staat, inclusief ongelijkheid en armoede. "Er is geen plaats voor onverschilligheid" voor de minst bevoordeelde leden van de samenleving, zei Cortizo. Hij herhaalde zijn boodschap van een frontale strijd tegen corruptie die, zei hij, het afgelopen decennium middelen voor onderwijs en gezondheidszorg in Panama heeft afgeroomd.

Corruptie, zei Cortizo tijdens zijn inaugurele toespraak van 25 minuten, "steelt van ons allemaal", eraan toevoegend dat Panamezen "vergiftigd zijn met cliëntelisme en de scheiding van machten niet hebben gerespecteerd. "Publieke fondsen zijn heilig ... We gaan handelen zonder te stelen", zei Cortizo, eraan toevoegend dat in zijn administratie "er geen onaanraakbaren zullen zijn, te beginnen met de president zelf". Ook kondigde hij de onmiddellijke lancering van een bezuinigingsbeleid aan.

Hij herinnerde ambtenaren in het rechtsstelsel eraan dat "uw plicht tegenover het vaderland en uw geweten is, niet tegen politieke of economische druk", omdat het land "de effectieve rechtvaardigheid moet herstellen". De nieuwe president zei dat hij weet "hoe hard te werken, met organisatie en discipline" en hij herhaalde zijn oproep voor "iedereen, onvoorwaardelijk" om het land te helpen herstellen.

Cortizo kondigde aan dat hij in juli het Parlement, waar zijn partij en de geallieerde partij Molirena 40 van de 71 zetels controleren, het "basisvoorstel" voor een hervorming van de grondwet zal voorleggen, een van zijn belangrijkste campagnebeloften. Hij zei dat hij overheidsfinanciën erft die zich in een "verontrustende" vorm bevinden en dat wanneer hij over alle informatie beschikt die een volledige diagnose mogelijk maakt, hij het land zal informeren over de strategie voor het opnieuw opstarten van de economie, die ruim vijf jaar geleden achteruit begon te gaan.

"Ik ben een optimist", zei de president in zijn afronding van zijn toespraak. Ook kondigde hij aan deze maand een hervorming van de openbare aanbestedings- en aanwervingswet te zullen voorstellen "om transparantie en duidelijke regels te garanderen", een wet voor publiek-private verenigingen "om ontwikkelingsprojecten mogelijk te maken" en een andere wet om zakelijke leningen te vergemakkelijken.

"We zullen een erfenis achterlaten van sterke fundamenten, de pijlers van een ander en beter land", besloot hij zijn rede.

Bron : Latin American Herald Tribune
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug