Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Economie & Ondernemen

Cuba en Caricom bezorgd om economische uitdagingen

Datum : 10/12/2017
Land : Cuba

Cuba en Caricom bezorgd om economische uitdagingen

Hoewel de afgelopen jaren op veel gebieden vooruitgang is geboekt, vormen enorme uitdagingen op diverse vlakken nog voor obstakels bij het streven naar duurzame economische- en sociale ontwikkeling in de regio. Dat is de rode draad in de slotverklaring die eergisteren aan het einde van de Zesde Caricom-Cuba Top is uitgegeven.

Erkend wordt dat ofschoon Caribische landen die gerekend worden tot de middeninkomenslanden aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt bij het verwezenlijken van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, ze nog steeds voor enorme uitdagingen staan. Vooral uitdagingen die te maken hebben met hun kleinschaligheid en kwetsbaarheid voor de gevolgen van klimaatverandering vormen een probleem.

In dat kader herhaalden Cuba en Caricom eerdere oproepen om de huidige criteria die gehanteerd worden bij het verstrekken van ontwikkelingshulp worden herzien en aangepast, zodat ze meer in lijn komen met de realiteit en specifieke behoeften van de kleine landen. Criteria die verwijzen naar het inkomen per hoofd van de bevolking, zijn volgens de Caribische leiders "geen weerspiegeling van de multidimensionale effecten van armoede, ongelijkheid en kwetsbaarheid".

De leiders hebben ook hun diepe bezorgdheid geuit over het stelselmatig wegvallen van de correspondentbankrelaties die een groot aantal ontwikkelingslanden, met name de Caricom-lidstaten, treft als gevolg van risicoverminderende acties van enkele belangrijke internationale banken. Deze ontwikkeling bedreigt de financiële stabiliteit van de getroffen landen en beperkt hun inspanningen om ontwikkeling en sociaal-economische groei te bereiken.

Ook is grote bezorgdheid geuit dat een aantal Caricom-landen is opgenomen in de onlangs door de Europese Unie (EU) die aangemerkt worden als niet-coöperatieve belastingjurisdicties. Deze landen zouden een veilige haven bieden aan personen, bedrijven en organisaties om belasting te ontduiken of te ontwijken.

Caricom en Cuba roepen op tot een andere benadering door de EU, omdat de huidige aanpak een negatief effect zou hebben op de economieën van kleine kwetsbare staten. Gesteld wordt dat de getroffen landen erkende internationale normen hebben geïmplementeerd en hebben aangetoond dat zij zich inzetten voor samenwerking en dialoog om oplossingen te vinden in het belang van alle partijen.

Bron : De Ware Tijd
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug