Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Milieu & Natuur

Cuba opent zonnecentrale in december

Datum : 19/06/2013
Land : Cuba

Cuba opent zonnecentrale in december

De Cubaanse overheid plant in december de opening van een nieuw zonnecentrale. Tegen 2030 wil het land 10 procent van zijn energie uit schone bronnen halen. 

Het zonnepark Santa Teresa-Los Güiros in Guantánamo, 900 kilometer ten oosten van hoofdstad Havana, zal een vermogen van 2,5 megawatt hebben. ''Daarmee komt het totale Cubaanse vermogen uit zonne-energie op 11 megawatt',' zegt Alejandro Montesinos van de Cubaanse Maatschappij voor Hernieuwbare Energie. In de westelijke provincie Cienfuegos is al een zonnecentrale actief. Daarnaast draaien op het hele eiland meer dan achtduizend geïsoleerde subsystemen op zonne-energie, zegt Montesinos. 

Een kwarteeuw geleden haalde Cuba nog 18 procent van zijn elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Vandaag is dat gedaald tot minder dan 4 procent.  Sinds 2007 voert Cuba economische hervormingen door en daarbij wil de overheid "het gebruik van de verschillende hernieuwbare energiebronnen bevorderen, vooral biogas, windenergie, waterkrachtenergie, biomassa en zonne-energie." Vandaag is het Cubaanse elektriciteitsnet zeer kwetsbaar omdat het sterk afhangt van olie, zeggen experts. 

De verwachting is dat de vraag naar zonne-energie in Latijns Amerika de komende vier jaar explosief zal groeien, met gemiddeld 45 procent per jaar. Dat heeft onder meer te maken met de sterke economische groei in de regio, de stijging van de elektriciteitsprijzen en een nieuw overheidsbeleid voor hernieuwbare energie.

Bron : IPS
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug