Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Cubanen ratificeren nieuwe grondwet

Datum : 26/02/2019
Land : Cuba

Cubanen ratificeren nieuwe grondwet

Cubanen hebben met overweldigende meerderheid een nieuwe grondwet geratificeerd die het socialistische éénpartijsysteem als onherroepelijk vastlegt en tegelijkertijd bescheiden economische en sociale veranderingen teweegbrengt, aldus de nationale verkiezingscommissie.

Alina Balseiro Gutierrez, voorzitter van de commissie, zei op een persconferentie in Havana op maandag dat uit voorlopige resultaten bleek dat 84,4% van de 8,7 miljoen potentiële kiezers deelnamen aan het zondagse referendum. Ze zei dat 86,85% van de kiezers het handvest heeft geratificeerd, 9% tegen de ratificatie stemde en 4,5% de stembiljetten blanco heeft gelaten. Ter vergelijking, in 1976, toen de huidige grondwet werd geratificeerd, zou 99,02% van de kiezers met een opkomst van 98% geratificeerd hebben en slechts 54.000 waren tegen.

Er zijn geen onafhankelijke waarnemers van Cubaanse verkiezingen, maar burgers mogen de telling in hun district observeren. Verspreide lokale rapporten op sociale media leken de resultaten enigszins te bevestigen. Cuba's bekendste dissident en pionierblogger, Yoani Sanchez, die een online krant runt vanuit een wijk die bekendstaat om zijn steun aan de regering, schreef dat ze beledigingen trotseerde en schreeuwde om getuige te zijn van de telling in haar gebied van 400 ja-stemmen, 25 nee-stemmen en 4 blanco stembriefjes.

De onafhankelijke online krant El Toque vroeg de lezers lokale verslagen in te sturen, waarvan er een tiental een overweldigende steun voor de ratificatie toonden. Een rapport van een district in de centrale provincie Villa Clara had de nieuwe grondwet geratificeerd met 414 stemmen vóór en 66 tegen, en een andere uit een district in het meest westelijke district Pinar del Río meldde 298 ja-stemmen en 18 nee- stemmen.

Debat over de grondwet heeft de politiek van Cuba maandenlang gedomineerd, waarbij de regering beweert dat het zowel de continuïteit van het beleid van voormalig leider Fidel Castro vertegenwoordigt als aanpassing aan de eisen van vandaag. Tegenstanders noemen het een voortzetting van de Communistische partijregering en onderdrukking.

De regering organiseerde vorig jaar een grassroots-debat over een ontwerp van de nieuwe grondwet, maar nadat ze in december een definitieve versie voor het referendum had goedgekeurd, gebruikte ze het monopolie van traditionele media en openbare ruimtes om goedkeuring te eisen. Desalniettemin waren er campagnes op internet om 'ja', 'nee' of ‘blanco’ te stemmen.

De rooms-katholieke kerk leverde kritiek in haar kerken en ook veel aanhangers van de Evangekische kerk zeiden dat ze tegen waren. Dissidenten, zowel degenen die  'nee' stemden als degenen die zich va stemmen onthielden - om een proces dat zij als fraude beschouwden niet te legitimeren -  meldden een paar incidenten in het land waarbij enkele van hen tijdelijk werden vastgehouden of lastig gevallen.

“De Cubaanse regering stortte zich in een campagne zonder weerga om zich van een overweldigend positieve stem te verzekeren over de nieuwe grondwet. Dit als een manier om zowel de marktgerichte economische hervormingen die aan de gang zijn als het leiderschap van president Miguel Diaz-Canel en de postrevolutionaire generatie te legitimeren", aldus de Amerikaanse hoogleraar en Cuba-expert William LeoGrande.

Er zijn belangrijke veranderingen in de nieuwe grondwet die een weerspiegeling zijn van de geleidelijke opening van de Caribische eilandstaat sinds de val van zijn voormalige weldoener, de Sovjet-Unie. Er zijn verwijzingen naar markten en erkenning van privé-eigendom, buitenlandse investeringen, kleine bedrijven, genderidentiteit, internet, het recht op wettelijke vertegenwoordiging bij arrestatie en habeas corpus.

De nieuwe grondwet zou ook de overheid herstructureren, een premier toevoegen en termijnlimieten voor de president vaststellen. "Het is opnieuw een grote gemiste kans", zei Carlos Saladrigas, een Cubaans-Amerikaans zakenman en hoofd van de Cubaanse studiegroep die zich inzet voor betrokkenheid bij Cuba. “De weinige belangrijke economische veranderingen zijn niet voldoende om economische groei te creëren en buitenlandse investeringen aan te trekken in de benodigde hoeveelheden", meende hij.

Bron : Mercopress
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug