Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Curaçao begrotingstekort voor derde jaar

Datum : 09/06/2012
Land : Curaçao

 Curaçao begrotingstekort voor derde jaar

 

Het College financieel toezicht (Cft) heeft zijn bezorgdheid geuit over de overheidsfinanciën van Curaçao. Die vertonen in 2012, voor het derde jaar op rij, een tekort. Het Cft vindt dat dit jaar ook het tekort over 2011 gecompenseerd moe worden. 

De BRK-middelen (Belastingregeling voor het Koninkrijk) zijn daartoe ontoereikend. In 2012 zal de regering daarom omvangrijke maatregelen moeten nemen om de tekorten weg te werken. Zo moeten de  gezondheidszorg en de pensioenen goedkoper gemaakt worden, het aantal ambtenaren moet teruggedrongen worden en er zal voor meer inkomsten gezorgd moeten worden.

Wat betreft de zorgwekkende vermogenspositie van een aantal overheids NV’s heeft het College afgesproken dat het bestuur een plan van aanpak opstelt om deze positie weer gezond te maken. Naar verluid zou het totale deficit van de gezamelijke overheids NV's tussen de 500 en de 600 miljoen gulden bedragen.  In totaal moet de regering dit jaar voor 85 miljoen  ombuigen. 

De tekorten over 2010 en 2011 kunnen ten dele gefinancierd worden door de incidentele 217 miljoen uit de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK,) die eind 2010 is ontvangen door het toenmalige eilandgebied. Het College heeft er bij uitzondering mee ingestemd dat deze meevaller voor de tekorten wordt aangewend, maar geeft tegelijkertijd aan dat de problemen hiermee niet opgelost zijn. Incidentele meevallers bieden geen oplossing voor de structurele problemen waarmee het land Curaçao wordt geconfronteerd

 

Bron : RNW Caribiana
Bookmark and Share


Terug