Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Curaçao wil Isla-raffinaderij moderniseren

Datum : 24/08/2013
Land : Curaçao

Curaçao wil Isla-raffinaderij moderniseren

Curaçao gaat de 100-jarige Isla-raffinaderij op het eiland moderniseren. Daarvoor is minstens 3 miljard dollar nodig en moet worden gezocht naar een buitenlandse investeerder. Het parlement van Curaçao heeft donderdag besloten partners te zoeken voor de grootscheepse modernisering. 

In de motie die is aangenomen, staat dat het belangrijk is dat het eiland een actieplan paraat heeft voor energievoorziening en voor de toekomst van de raffinaderij. Het kabinet richt een team op dat de raffinaderij moet moderniseren naar de milieustandaarden van vandaag. Curaçao zal hiervoor een of meerdere strategische partners moeten aantrekken. Elke drie maanden moet de regering het parlement op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit gebied.

De raffinaderij, in 1914 door Shell opgericht en in 1985 door de maatschappij voor het symbolische bedrag van een gulden aan Curaçao verkocht, is lokale en Nederlandse milieuorganisaties al heel lang een doorn in het oog. Aan onderhoud of renovatie is sindsdien weinig gedaan. Volgens milieuorganisaties kost de uitstoot van zwaveldioxide jaarlijks aan 18 mensen het leven. GroenLinks wil dat Nederland ingrijpt.

Momenteel beheert de Venezolaanse oliemaatschappij PdVSA de raffinaderij. Dat contract loopt in 2019 af. Alle politieke partijen steunen het plan om te modernisering, vooral met het oog op de werkgelegenheid. De raffinaderij draagt bij aan 9 procent van het bruto nationaal product van het eiland. Verschillende partijen benadrukten het belang van een milieuvriendelijker raffinaderij, maar sluiting of verplaatsing komt pas aan de orde als er geen investeerder kan worden gevonden.

Bron : ANP, Versgeperst
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug