Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Dag beëindiging geweld vrouwen niet gevierd

Datum : 27/11/2015
Land : El Salvador

Dag beëindiging geweld vrouwen niet gevierd

25 november is sinds 1981 de Internationale dag ter beëindiging van het geweld tegen vrouwen. Volgens vrouwenorganisatie UNWOMEN van de Verenigde Naties krijgt niet minder dan 1 op de 3 vrouwen wereldwijd te maken met lichamelijk of geestelijk geweld – meestal gepleegd door een naaste. Volgens UNWOMEN is het tegengaan van dit geweld een kwestie van lange adem, van bewustwording - en van erkenning dat het probleem soms in de wet vastgelegd is. Om aandacht voor het probleem te vragen, worden wereldwijd vele gebouwen oranje uitgelicht, waaronder het Haagse Vredespaleis.

In El Salvador wordt waarschijnlijk geen enkel gebouw beschenen door oranje spotjes. De rechtspositie van vrouwen blijft daar belabberd, met name als het gaat om seksuele en reproductieve rechten. Begin dit jaar leek er even hoop te gloren, maar inmiddels is de situatie weer zo dramatisch dat Amnesty International wereldwijd opnieuw aandacht gevraagd heeft voor de draconische anti-abortuswetten in het land.

Vrouwen die een miskraam krijgen of een doodgeboren kind ter wereld brengen, worden er vaak van beschuldigd een ‘abortus’ ondergaan te hebben. Abortus wordt gelijkgesteld aan moord en is onder alle omstandigheden verboden, ook na verkrachting, incest of als de foetus niet-levensvatbaar is. Als zo’n ‘abortus’ uitgelegd wordt als ‘moord met verzwarende omstandigheden’, kunnen vrouwen tot maar liefst 50 jaar gevangenisstraf veroordeeld worden. Het is trouwens ook een ernstige misdaad om een vrouw te helpen een abortus te ondergaan: artsen kunnen hier tot 12 jaar gevangenisstraf voor krijgen.

Toch komt abortus ook in El Salvador nog steeds voor: de rijkere vrouwen reizen er voor naar het buitenland, de armere zijn aangewezen op het slikken van rattengif of het inbrengen van scherpe voorwerpen in hun baarmoeder. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kwam in 2011 zeker 11 procent van de meisjes en vrouwen die op zo’n manier een zwangerschap af wilden breken, om het leven. Anderen durven geen medische hulp in te roepen bij zwangerschapscomplicaties, bang als ze zijn voor de strafrechtelijke gevolgen. Ook deze angst leidt tot onnodige slachtoffers van deze legale vorm van geweld tegen vrouwen.

Amnesty International geeft het voorbeeld van Teodora, die door hevige pijn bewusteloos raakte tijdens de onverwachte bevalling op haar werk van haar tweede kind. Toen ze hevig bloedend bijkwam, bleek haar kindje dood. De gealarmeerde politie arresteerde haar op beschuldiging van moord. Pas daarna werd ze, gehandboeid, naar het ziekenhuis gebracht om behandeld te worden voor haar eigen bloedingen.

Bij de rechtszaak in 2008 tegen Teodora werd er vanaf het begin vanuit gegaan dat ze schuldig was aan moord. Omdat haar familie arm was, kon ze zich geen goede advocaat veroorloven en zodoende werd ze tot 30 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Amnesty roept de minister van Justitie in een petitie niet alleen op om Teodora onmiddellijk in vrijheid te stellen, maar ook om de ongeveer 17 andere vrouwen die voor miskramen vast zitten, vrij te laten. Overigens hebben volgens Amnesty in de Amerika’s vijf andere landen een vergelijkbare abortuswetgeving: Chili, Haïti, Honduras, Nicaragua en Suriname.

Bron : UN Women, Amnesty International
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug