Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Milieu & Natuur

Dammen kunnen Amazone voor altijd verwoesten

Datum : 15/06/2017

Dammen kunnen Amazone voor altijd verwoesten

Het Amazonegebied kan ernstige en onomkeerbare schade lijden als een uitgebreid programma om dammen te bouwen doorgang vindt, aldus wetenschappers. Er zijn nu 428 waterkrachtprojecten gepland, waarvan al 140 dammen in aanbouw zijn.

Wetenschappers waarschuwen dat dit de dynamiek van het complexe rivierensyteem kan aantasten en duizenden unieke soorten in gevaar komen. De studie is gepubliceerd in het blad Nature. “De wereld staat op het punt de meeste diverse wetlands ter aarde te verliezen”, zei hoofdauteur professor Edgargo Latrubesse van de Universiteit van texas in Austin, texas, VS.

Het Amazonebassin beslaat ruim 6,1 miljoen vierkante kilometre en is daarmee de grootste en het meest complexe riviersysteem ter wereld. Het is het belangrijkste gebied geworden voor de bouw van dammen ter opwekking van waterkracht.

Maar deze studie laat zien dat deze manier van hernieuwbare energie langs de waterwegen van de Amazone tot zeer ernsige problemen kan leiden. Het internationale team onderzoekers is vooral bezorgd over een disruptie van de natuurlijke beweging van sedimenten in de rivieren.

Het sediment voorziet in een vitale bron van voedingsstoffen voor de fauna in de wetlands van de Amazone. Het beïnvloedt ook de manier waarop waterwegen meanderen en stromen. “Het sediment is hoe de rivier werkt, hoe die beweegt, hoe de nieuw land regenereert en hoe die de ecosystemen ververst”, aldus Latrubesse.

Op het moment worden milieustudies uitgevoerd voor iedere dam apart, waarbij wordt gekeken naar effecten in de nabije omgeving. Maar volgens Latrubesse is een bredere benadering nodig voor de Amazone. “Het probleem is dat niemand het geheel onderzoekt: de opeenstapeling van de effecten van dammen voor het hele systeem.”

De onderzoekers hebben de rivieren Madeira, Maranon en Ucayali – die allemaal water leveren aan de Amazonerivier -  aangemerkt als gebieden van grote zorg. Hier leven veel unieke soorten, die al in gevaar komen als maar een fractie van de geplande dammen wordt aangelegd.

Latrubesse zei: “Duizenden soorten kunnen getroffen worden en mogelijk zelfs uitsterven.” De wetenschappers waarschuwen dat iedere schade onomkeerbaar kan zijn. Volgens hen moet ieder risico worden bekeken voordat er een dam kan worden gebouwd.

 

Bron : BBC World News
Bookmark and Share


Terug