Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Dilma Rousseff lanceert campagne tegen armoede onder jonge kinderen

Datum : 14/05/2012
Land : Brazilië

Dilma Rousseff lanceert campagne tegen armoede onder jonge kinderen

De Braziliaanse presidente Dilma Rousseff heeft gisteren, op Moederdag, op de nationale televisie en radio aangekondigd dat het programma Brasil sem Misêria (Brazilië zonder Ellende) uitgebreid zal worden. Het programma, dat nu bijna een jaar bestaat, heeft als doel de extreme armoede in Brazilië te bestrijden. De uitbreiding is vooral gericht op zeer jonge kinderen. Rousseff gaf aan dat extreem arme gezinnen met kinderen tussen de nul en zes jaar minimaal 70 Reais (zo’n 28 Euro) per maand extra zullen ontvangen. 

“Het is een zeer belangrijke maatregel,” aldus Rousseff, “het hoofddoel van mijn regering is de extreme armoede aanpakken. De leeftijdsgroep waar dat tot nu toe het minst succesvol was is kinderen van nul tot zes jaar”. Het programma moet ouders helpen kinderen onder te brengen in crèches en medische zorg te bieden. Hierbij zullen ook gratis controles en medicijnen voor bepaalde veel voorkomende kinderziekten belangrijk zijn. 
 

Het grootste gedeelte van het geld zal in de noordelijke en noordoostelijke regio’s van Brazilië besteed worden. Volgens Rousseff bevindt 78 procent van de extreem arme kinderen zich in deze regio’s. Ondanks de ernstige armoede in de gebieden, wees de presidente ook op het feit dat de kindersterfte de afgelopen jaren ernstig is gedaald. In het gehele land daalde de kindersterfte met 47,5 procent, in het Noordoosten zelfs met 58,6 procent. 

Bron : Estado do São Paulo
Bookmark and Share


Terug