Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Milieu & Natuur

Druk op water neemt toe

Datum : 14/03/2012

Druk op water neemt toe

De druk op waterbronnen neemt in Latijns Amerika toe, volgens een rapport van de Verenigde Naties dat maandag is gepresenteerd op het VI Wereld Waterforum te Marseille, Frankrijk.

Toenemende urbanisatie (80 procent van de bevolking leeft in dorpen en steden), mondialisering en klimaatverandering zijn de nieuwe uitdagingen voor de watervoorziening in Latijns Amerika en de Cariben. Regeringen moeten op zoek naar een eerlijker verdeling van het water en een betere toegang tot water, stelt het rapport. De problemen hebben te maken veranderingen in het klimaat, met de ongelijkheden in de verdeling en met de demografische structuur van de bevolking en met het beheer.

Veel gebieden in Latijns Amerika hebben altijd te lijden gehad van extreme weersomstandigheden, zoals overstromingen, droogtes en variaties die te maken hebben met El Nino. Ze komen nu vaker voor en in heviger mate, waardoor regeringen de risico’s tot een minimum moeten beperken. Het rapport zegt dat de armste landen, waar goed beheer van water het lastigst is, het meest blootstaan aan de gevolgen van klimaatverandering.

Daarnaast worden de gletsjers op het continent al kleiner, wat de watervoorziening van zo’n 30 miljoen mensen  in de regio aantast. Ongeveer 60 procent van het water in Quito en 30 procent in La Paz is afkomstig van de gletsjers. In Peru hebben de gletsjers 7.000 miljoen kubieke meter verloren, een hoeveelheid die Lima tien jaar van water kan voorzien. Ook droogtes, die tussen 2000 en 2005 1.23 miljoen mensen trof, zullen schade aanrichten.

Intussen gaat de economische groei door, wat betekent dat er meer water zal worden gebruikt voor de productie van energie en dat de run op water. Dat nu al een schaars goed is, zal toenemen. Het rapport laat zien dat in de meeste landen, op Mexico en enkele kleine Midden-Amerikaanse na, de economie voor een groot deel leunt op de export van grondstoffen. Voor de productie van grondstoffen is veel water nodig. De productie wordt voor een groot deel gefinancierd met buitenlands kapitaal en veel installaties zijn in buitenlandse handen. Het rapport concludeert: ‘De grootste motor van economische groei in de regio is onderhevig aan factoren die buiten de controle van de nationale regeringen vallen.

De goud-en kopermijnen vam Chili en Peru liggen vaak in dorre streken, wat een grotere wedlijver om water betekent, zowel met de op export gerichte landbouw als met de inheemse bevolking. In andere landen heeft de productie van koffie veel water nodig. De verwerking leidt tot watervervuiling. Dat gebeurt ook met veel andere natuurlijke rijkdommen.  Tenslotte wijst het rapport op toerisme, waardoor de vraag naar water stijgt, vooral in de Cariben.   
 
Belangrijke factoren op het gebied van water zijn de macro-economische actoren, die zijn verbonden met de wereldhandel, de natuur en met de instituties die over het beheer van water gaan. Het rapport eindigt met de opmerking ‘dat er in het algemeen een gebrek aan capaciteit is om instituties te vormen die in staat zijn het beheer van water uit te voeren in tijden van schaarste en conflict. Alleen in Brazilië en Mexico en  in mindere mate in Argentinië,Chili, Colombia en Peru zijn vorderingen gemaakt met hervormingen in het waterbeheer.’

 

Bron : eleconomistia.es
Bookmark and Share


Terug