Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

ECLAC: 'Afname armoede in Latijns Amerika stagneert'

Datum : 08/12/2013

ECLAC: 'Afname armoede in Latijns Amerika stagneert'

In Latijns Amerika en de Cariben stagneert de armoededaling door een vertraagde economische groei in de regio en door de stijging van de voedselprijzen. Dit zegt de Economische Commissie voor Latijns Amerika en de Cariben (ECLAC) in haar rapportage over 2013.

“Vanaf 2002 is het aantal arme mensen in Latijns Amerika met 15,7 procent afgenomen. Het aantal zeer arme mensen, ofwel diegenen zonder basisbehoeften, is sindsdien met 8 procent afgenomen. De huidige cijfers tonen aan dat die trend van voorgaande jaren zich minder snel voorzet.” aldus ECLAC-directrice Alicia Bárcena (zie foto), bij de presentatie van het rapport afgelopen donderdag in Chili.

In Latijns Amerika en de Cariben leven momenteel ruim 164 miljoen mensen in armoede. Dit is 27,9 procent van de regionale bevolking. Ofschoon de ‘lichte’ armoede, een situatie waarin de basisbehoeften zijn gedekt, nog steeds een daling laat zien, is het aantal mensen dat leeft in  ‘zware’ armoede, ofwel overleven zonder basisbehoeften, toegenomen van 66 miljoen in 2012 naar 68 miljoen in 2012. Dat is 11, 5 procent van de regiobevolking.

Bron : Infolatam, El Mundo
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug