Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Formateur interim-kabinet Curaçao aangewezen

Datum : 25/09/2012
Land : Curaçao

Formateur interim-kabinet Curaçao aangewezen

Gouverneur Frits Goedgedrag heeft Dito Mendes de Gouveia aangewezen als formateur voor een interim-kabinet. Hiermee gaat Goedgedrag in op de motie die is ingeleverd door vice-voorzitter Anthony Godett van het afgesplitste parlement. Een meerderheid van de Staten wil een interim-kabinet.

De gouverneur heeft naar aanleiding van het verzoek van Godett van 14 september tot met 18 september oriënterende gesprekken gevoerd met de Ondervoorzitter van de Raad van Advies, Carl Grüning, Ivar Asjes, Dean Rozier, de fractievoorzitters van de politieke partijen die in de Staten vertegenwoordigd zijn en de premier Gerrit Schotte. De oriëntatiefase is eergisteren afgerond.

Op basis van de uitkomst van de gesprekken en de daarbij aan hem uitgebrachte adviezen, heeft de gouverneur Dito Mendes de Gouveia verzocht na te gaan welke mogelijkheden er bestaan een kabinet te vormen dat kan rekenen op een meerderheid in de Staten. De nadruk ligt hierbij op het doen terugkeren van bestuurlijke rust op Curaçao en in de relatie van Curaçao met de overige landen van het Koninkrijk.

Daarnaast moet de formateur rekening houden met het voorbereiden van de Statenverkiezingen op 19 oktober, het initiëren van maatregelen die leiden tot een herstel van het democratisch bestel en het financieel en economisch vertrouwen in Curaçao. Ook moet Mendes de Gouveia de maatregelen, die een ordentelijk verloop van het proces van ‘screening’ van kandidaat-bewindspersonen na de verkiezingen verzekeren, voorbereiden. Mendes de Gouveia is verzocht uiterlijk vrijdag aan de gouverneur verslag uit te brengen van zijn bevindingen.

Bron : Versgeperst, Curaçao Chronicle
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug