Zuid-Amerika Midden-Amerika Cariben

La Chispa is dé website voor liefhebbers van Latijns Amerika. Journalistiek, betrokken, informatief, scherp. Een interactieve community met echte chispa: levendig en met passie.

Politiek & Maatschappij

Formatie Curaçao terug bij af

Datum : 11/11/2012
Land : Curaçao

Formatie Curaçao terug bij af

Zowel MAN als MFK is niet bereid om met PS, PAIS en PNP te praten over een nieuwe regering voor Curaçao. Dit hebben beide partijen eergisteren schriftelijk laten weten aan informateur Glenn Camelia. Beide partijen zijn van mening dat Camelia zijn formatieopdracht als mislukt moet beschouwen en zijn opdracht moet inleveren, zodat er een tweede informateur benoemd kan worden.

Camelia had de partijen gevraagd of zij bereid waren om met PS, PAIS en PNP te gaan onderhandelen over de vorming van een nieuwe meerderheidsregering op Curaçao. In de brief van MAN aan Camelia stelt de partij dat haar eerste voorkeur uitgaat naar een coalitie met PS en MFK. Dit bleek niet haalbaar, omdat MFK haar steun voor de door de drie partijen ondertekende bereidwilligheidsverklaring introk. Hierop probeerde MAN middels een commissie van goede diensten de plooien in de relatie tussen PS en MFK glad te strijken. Maar deze commissie kwam nooit van de grond, omdat PS er geen heil in zag. MAN is van mening dat er nu een nieuwe formatieronde moet worden opgestart en stelt dat de partij bereid is om met alle andere partijen te praten.

Ook MFK is van mening dat er een nieuwe formatieronde moet worden opgestart, nu is gebleken dat ‘het actuele formatieproces geen uitzicht biedt op een vruchtbaar resultaat’. In de brief herhaalt de MFK haar stellingname dat zij niet meer bereid is om met PS om de tafel te zitten en dat zij het initiatief aan de partij van Helmin Wiels, als grootste partij, overlaat. Dit nadat zij genoodzaakt was haar steun voor de bereidwilligheidsverklaring in te trekken na ‘herhaalde en flagrante schendingen’ door PS van de overeengekomen verklaring tussen de drie partijen. MFK wijst erop dat PS, de partij die volgens haar door ‘respectloos handelen’ de oorzaak is geweest van de beëindiging van de bereidwilligheidsverklaring, ook deel uitmaakt van de drie partijen die nu aan tafel zitten. “Van de zijde van MFK is niet gebleken van enige verklaring of handeling van PS die ons thans de zekerheid biedt dat nu wel en ook later met anderen op een respectvolle wijze zal worden omgegaan.”

De negatieve antwoorden van MAN en MFK volgen, nadat PAR eerder had aangegeven met alle partijen te willen onderhandelen, maar zich afvroeg of de onderhandelende partijen en met name PS bereid waren om met PAR om de tafel te gaan zitten. Inmiddels heeft PS-leider Wiels aangegeven dat de fundamentele verschillen tussen zijn partij en PAR te groot zijn, zodat samenwerking tussen de twee geen optie is. Dit betekent dat de drie partijen PS, PAIS en PNP, samen goed voor tien zetels in het parlement, er niet in geslaagd zijn om een extra partner te vinden om hen aan een meerderheid in het parlement te helpen.

Informateur Camelia zal vanavond zijn eindverslag bij waarnemend gouverneur Adèle van der Pluijm-Vrede indienen. Zij zal dan een besluit moeten nemen over de verdere stappen in het proces om te komen tot een nieuwe regering voor Curaçao. Ondertussen nemen de geruchten over informele gesprekken tussen potentiële regeringspartners in een volgende informatieronde weer toe.

Bron : Amigoe, Versgeperst
Bookmark and Share

Bekijk ook


Terug